ÅSIKT

Ni vilseleder – och borde veta bättre

Replik från MKC om utanförskapet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Leif Magnusson, verksamhetschef  MKC, svarar på kritiken.
DEBATT

REPLIK. Mångkulturellt centrum – MKC har beviljats medel från Vetenskapsrådet för att undersöka om och hur data, på ett etiskt försvarbart sätt, kan samlas in, för att belysa ojämlikheter kopplade till rasism. Svensk forskning på området saknas men Botkyrka kommun samlar på prov medborgares erfarenheter av diskriminering.

Detta insamlande omtalar Botkyrkamoderaterna Baker och Viitala, mot bättre vetande, som de rödgrönas önskan om att dela in människor i raser. Viitala har precis avgått som MKC:s vice styrelseordförande och har noga följt verksamheten i flera år. Ändå väljer han politiskt spel och vilseledande retorik mot den organisation han länge företrätt.

Människor formerar sig utifrån intressen och erfarenheter, även de som rasifieras som vita. Detta kan kallas identitetspolitisk organisering. Ingen människa vill bli sedd enbart utifrån sin hudfärg men vi betonar att just sådan diskriminering sker.

Baker och Viitala anser att det här sättet att tänka bryter ner samhället inifrån. De efterfrågar ett ”Sverige där alla oavsett hudfärg eller etnicitet, står upp för samhällskontraktet och först gör sin plikt innan man kan kräva sin rätt”.

Menar debattörerna att människor som organiserar sig utifrån erfarenheter av underordning inte gör rätt för sig? På vilket vis motverkar deras önskan att synliggöra ojämlikheter, idealen om ”att göra rätt för sig genom att arbeta och betala skatt, respektera demokratin och rättsstaten, samt hysa tolerans för andra”?


Leif Magnusson, verksamhetschef  MKC


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM