De äldre måste få en måltidsombudsman

Debattören: Gamla far illa – sätt press på kommunerna med ny lagstiftning

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Livsmedelsverket menar att dagens lagstiftning räcker. Men varför skulle landets kommuner helt plötsligt ändra sig, och börja följa den lagstiftning de så ofta hittills ignorerat? skriver Marianne Backrud-Hagberg.

DEBATT. I Aftonbladets artikelserie "Svälten bland de äldre" uppmärksammas just nu några av de äldre som farit illa på grund av allvarliga brister i den kommunala hemtjänstens måltider.

Vi i Kost & Näring, en branschförening inom Ledarna med medlemmar till stor del bestående av kost- och måltidschefer i kommuner och landsting, välkomnar de förslag som under den senaste tiden förts fram i debatten av bland andra Livsmedelsverket och Dietisternas Riksförbund.

Men med det sagt: vare sig problemen – eller förslagen till lösningar på dem – är nya. Diskussionen tenderar i stället att gå i cirklar, samtidigt som Sveriges äldre fortsatt tvingas delta i ett måltidslotteri, där kommungränsen kan innebära skillnaden mellan hög och i värsta fall undermålig måltidskvalitet.

Livsmedelsverket menar i sin debattartikel att tillräcklig lagstiftning redan i dag finns på plats för att säkra "Tillgång till mat som är anpassad för äldres egna behov och önskemål", och konstaterar att det som nu återstår är att kommunerna lever upp till den.

Men Livsmedelsverket blir svaret skyldigt: Varför skulle landets kommuner helt plötsligt ändra sig, och börja följa den lagstiftning de så ofta hittills ignorerat?

Kost & Näring håller inte med Livsmedelsverket om att nuvarande lagstiftning är tillräcklig. De allvarliga brister som finns i kommunerna är för oss ett bevis på att inte bara morötter, utan också piskor, måste till för att uppnå förändring. Därför arbetar vi sedan flera år för en tydligare kvalitetslagstiftning för äldreomsorgens måltider.

En lagstiftning som inte bara sätter en hög lägstanivå för den måltidskvalitet som kommunerna ska garantera alla äldre inom omsorgen, utan som dessutom möjliggör konkreta sanktioner gentemot de kommuner som varaktigt misslyckas med att leva upp till lagen.

Men förändringar i form av lagstiftning tar lång tid och löser inte problemen här och nu. Mot den bakgrunden vill Kost & Näring att en nationell, oberoende ombudsman omgående tillsätts för måltiderna inom äldreomsorgen, dit äldre själva eller deras anhöriga på ett enkelt sätt kan vända sig direkt.

En sådan måltidsombudsman skulle tjäna tre huvudsyften:

Jämnare styrkeförhållanden. Med måltidsombudsmannens stöd stärks den enskilda äldres position gentemot hemkommunen, och hen behöver inte längre ensam hävda sin rätt gentemot den motpart som i slutändan fattar beslut om vilket bistånd som beviljas.

Tydliga sanktionsmöjligheter. Måltidsombudsmannen ges möjlighet att offentligt klandra kommuner i ärenden där bedömningen är att nuvarande lagstiftning inte efterlevts, och där den aktuella kommunen avstår från att följa ombudsmannens rekommendation om förbättrad måltidskvalitet.

Trygghet och utveckling åt rätt håll. Med en måltidsombudsman skapas förutsättningar att med tiden etablera ett tolkningsunderlag för vad god måltidskvalitet faktiskt innebär i praktiken, och hur den kan uppnås. På så sätt kan tidigare ärenden fungera som måttstock för den kvalitet de äldre kan förvänta sig i omsorgens måltider – och den kvalitet som kommunerna vet att de måste leverera för att följa lagen.

Utmaningarna som omger äldreomsorgens gäster och måltider är både många och komplexa. Men vi som ingår i måltidskedjan får aldrig backa från vårt ansvar.

Varje enskilt fall av undernäring eller bristande måltidskvalitet är ett gemensamt misslyckande: för oss kost- och måltidschefer, för vård- och omsorgspersonalen, för kommunpolitikerna. Nu måste vi gå från ord till handling – det är vi skyldiga våra äldre.


Marianne Backrud-Hagberg, ordförande, Kost & Näring


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM