ÅSIKT

Du svartmålar lärare med rena lögner

Replik från rektor om skolan och läxor

Var slutar skolans ansvar och var börjar föräldrarnas? En fråga som kan besvaras genom samarbete och dialog, inte svartmålande och lögner, skriver Lukas Frensborg.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. När rena lögner som att lärare endast lägger 30–40 procent av sin arbetstid på elevernas lärande sprids, tar svensk skola ett steg bakåt.

Att genomföra en kvalitativ undervisning kräver förberedelser och även det formativa arbetssätt som mer eller mindre krävs av en lärare i dag tar tid. All den tiden spenderas just för elevernas lärande, och inget annat. De dokumentationskrav som finns i dag skapar inte optimala förutsättningar för lärarna att genomföra sitt arbete på ett optimalt sätt, men den absoluta merparten av arbetstiden läggs ändå på saker som är direkt kopplade till eleverna.

Rörande läxor jobbar det stora flertalet av lärarna mycket medvetet med dessa som en del i den pedagogiska verksamheten och är väl medvetna om att de kan ha både positiv och negativ effekt för elevernas inlärning. Med detta sagt är den direkta effekten av läxor inte speciellt stor för inlärningen i de lägre åldrarna. Att därför hävda att detta skulle ha någon betydande effekt på den låga måluppfyllelsen är intellektuellt ohederligt.

I en likvärdig skola skall föräldern inte behöva agera lärare, men barn till socioekonomiskt starka föräldrar kommer alltid ha en fördel. Detta är ett faktum och skolan har till uppgift att försöka jämna ut dessa skillnader genom att hjälpa de elever som är i behov. Mycket riktigt lyckas vi inte med alla elever, och det är en tragedi.

Frågan man dock måste ställa sig är: Var slutar skolans ansvar och var börjar föräldrarnas? En fråga som kan besvaras genom samarbete och dialog, inte svartmålande och lögner.


Lukas Frensborg, programrektor el, lärling, språkintroduktion, Ekebygymnasiet Uppsala kommun


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.