Unga dör för att samhället sviker

Upprop: Det är nog nu – stärk socialtjänsten och ändra i lagen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Under våra år som verksamma med att stötta unga har vi sett hur samhällsstödet brister och vilka allvarliga konsekvenser det kan få. Vi lanserar nu ett upprop för en nollvision för unga människor i samhällsvård – inga fler unga liv får gå till spillo, skriver debattörerna.
Under våra år som verksamma med att stötta unga har vi sett hur samhällsstödet brister och vilka allvarliga konsekvenser det kan få. Vi lanserar nu ett upprop för en nollvision för unga människor i samhällsvård – inga fler unga liv får gå till spillo, skriver debattörerna.

DEBATT. Nu har det hänt igen – en ung människa har mist sitt liv fyllda 20 år. Så oerhört tragiskt, så fruktansvärt onödigt.

Vi hade lärt känna en ung människa, som trots motgångar och tuffa förutsättningar visat sig ha en livsvilja och drift att ta sig ur missbruk och en nedbrytande livsstil. Genom våra stödinsatser med sysselsättning och stöttande samtal såg vi en potential att kunna lämna en destruktiv livssituation för att bygga ett fungerande vuxenliv. Tyvärr avbröts insatsen då hen flyttats från det HVB som initierat vår insats.

Stabila relationer och ett pågående förändringsarbete avbröts abrupt. Hen blev hänvisad till att klara sig själv, tyvärr med dödlig utgång.

Varje människa är född fri och lika i värde, men för en stor grupp unga människor är livet inte som för andra unga, deras livssituation gör att de hamnar i samhällets vård.

Psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, beroendeproblematik, kriminalitet, och andra faktorer kan skapa svårigheter. Här behövs samhällets stöd. Tyvärr är stödet inte enkelt att få ens för familjer med resursstarka föräldrar, vana att orientera sig i välfärdssystemen.

Unga som tas omhand i samhällets vård, ska få den omvårdnad som kännetecknar en trygg familjesituation.

Under våra år som verksamma med att stötta unga har vi sett hur samhällsstödet kan brista och vilka allvarliga konsekvenser det kan få:

  • Unga som flyttas runt mellan olika familjehem och Sis-hem.
  • Unga som är placerade hos sin biologiska familj trots konstaterade risker.
  • Bristande samverkan mellan vård och socialtjänst.
  • Kortsiktiga, akuta insatser som upphör för tidigt utan uppföljande stöd.
  • Brister i efterföljande insatser vid utskrivning från HVB-hem.
  • Avbrutna stödinsatser som straff för mindre incidenter.
  • Nekade insatser på ungas egen begäran med hänvisning till att situationen inte är tillräckligt akut.

Överhuvudtaget ser vi en avsaknad av långsiktighet och kvalitativ uppföljning av de insatser som ges. Kortvariga eller uteblivna insatser leder till bristande skolgång och snarare göder än motverkar missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet.

Vid 21 års ålder upphör möjligheterna till stöd.

De unga vuxna förväntas då på egen hand etablera sig i vuxenlivet med bostad och arbete, trots att de i många fall saknar ett fungerande socialt nätverk, har en ofullständig skolgång och bär på erfarenheter av trauman, övergrepp, missbruk och psykisk ohälsa.

Bristerna i samhällsstöd skapar ett mänskligt lidande och tyvärr också dödsfall, men också onödiga kostnader för samhället.

Om socialtjänsten skulle stå bättre rustad än i dag, så skulle liv kunna räddas. Många av de samhällsproblem som drabbar hela lokalsamhällen, såsom gängkriminalitet och skjutningar, skulle kunna förebyggas.

Det kräver dock en betydande ambitionshöjning från samhällets sida.

Socialtjänstens medarbetare måste få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Den måste prioriteras i kommunala budgetar, resurser måste säkerställas som motsvarar behoven.

Samverkan mellan socialtjänst och vård måste stärkas. Lagstiftning måste tillföras och skärpas så att kvalitet kan säkerställas.

Socialtjänsten behöver ett tydligt uppdrag att jobba förebyggande. Barn och unga i social utsatthet måste få sina rättigheter till ett fungerande liv säkerställda.

Inom trafikpolitiken har vi i Sverige arbetat utifrån en nollvision – inga liv ska gå till spillo i trafiken. Den ambitionen har lett till samlade ansträngningar som framgångsrikt fått ned dödstalen i trafiken.

Vi gör nu ett upprop för samma nollvision för unga människor i samhällsvård – inga fler unga liv till spillo. Det är nog nu!


Maria Heimer Åkerlund, enhetschef för Misa Ung
Uppropet stöds av:
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE