Larmet från lärarna: Vi pressas att ändra betyg

Lärarnas riksförbund: Mer än var fjärde utsatt för påtryckningar av föräldrar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

26 procent av lärarna i vår undersökning uppger att de utsatts för påtryckningar av föräldrar som försökt få dem att ändra elevens betyg. 15 procent svarar att de pressats av rektor, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.
26 procent av lärarna i vår undersökning uppger att de utsatts för påtryckningar av föräldrar som försökt få dem att ändra elevens betyg. 15 procent svarar att de pressats av rektor, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.

DEBATT. Nu är den tid på året då många lärare sätter betyg. Ett viktigt, men inte alldeles okomplicerat uppdrag.

Bland annat försvåras det av att såväl rektorer som föräldrar försöker påverka lärares betygssättning.

Lärarnas Riksförbund har undersökt betygsättningen bland 2 000 lärare i årskurs 4–9 och i gymnasiet. Det visar sig att påtryckningar mot betygsättande lärare är vanligt förekommande framför allt från föräldrar.

Hela 26 procent uppger att de utsatts för påtryckningar av föräldrar som försökt få dem att ändra elevernas betyg. Utöver detta anger 15 procent av de tillfrågade lärarna om att de pressats av rektor att ändra betygssättningen.

Detta är ytterst allvarligt och visar att respekten och synen på professionens kunskaper delvis devalverats. Det är den professionella läraren, och ingen annan, som ska och bäst kan avgöra vilket betyg som motsvarar elevernas kunskaper.

Betygsättning är en myndighetsutövning som måste respekteras!

Tyvärr är denna utveckling en av de negativa effekterna av en konkurrensutsatt skolmarknad där elever och föräldrar främst betraktas som kunder, som köper en vara och skolorna tvingas till en ohälsosam tävling för att säkra finansieringen av skolverksamheten.

Med nuvarande system för skolpeng innebär varje ytterligare elev en ekonomisk vinst, så länge man kan fylla på i befintliga klasser, och motsvarande förlust för de skolor som tappar elever från redan etablerade klasser.

Marknadstänkandet som tagit över skolan har inneburit att skolans huvuduppdrag kommit bort.

Fokus ska vara att bilda och utbilda, och därefter ska eleverna få det betyg som överensstämmer med det resultat som eleverna redovisat.

Kunskap är ingen marknad och betyg inte en vara som kunden vid missnöje kan reklamera.

För att bryta denna utveckling föreslår Lärarnas Riksförbund ett antal åtgärder, som bland annat har till syfte att minska riskerna för felaktig betygsättning:

  • Reglera byten av skola. Möjligheten för elever och föräldrar att välja och byta skola bör som huvudregel endast ske i anslutning till grundskolans årskurser 1, 4 och 7 samt inför gymnasievalet.
  • Begränsa och rensa bort marknadsmekanismerna i skolan. Friskolornas möjlighet att dela ut vinst måste bort och eventuellt överskott ska återinvesteras den verksamhet där överskottet uppstått. Hur det ska gå till utreds nu på Lärarnas riksförbunds initiativ av Ann-Marie Pålsson.
  • Säkra att det finns en visselblåsarfunktion mot otillbörlig betygspåverkan. Att sätta betyg är en myndighetsutövning. Förbundet anser att alla huvudmän behöver säkra att det finns en fungerande visselblåsarfunktion dit lärare kan anmäla otillbörlig påverkan gällande betygssättning.
  • Stärk lärarrollen och återupprätta läraryrket status. Staten måste fortsätta att satsa på behöriga och legitimerade lärare, som garant för en stark profession. Rektorerna måste backa upp sina lärare och stå upp för dem i kontakten med föräldrar som vill påverka betygssättningen.

Lärarna behöver förutsättningar att sätta betyg helt enligt elevernas prestationer – inget annat.

Vi behöver bygga en likvärdig skola med tydlig kunskapsfokus där varken föräldrar eller rektorer utövar påtryckning på lärare för att de ska ändra sin betygsättning.


Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE