Vi lärare ska inte vara gränspoliser

Debattören: Skolans personal lämnas ensamma med politikernas beslut

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringens nya lagförslag innebär att lärares rapportering om studieresultat, bidrar till besluten om uppehållstillstånd för unga. Det är orimligt, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet. Eleverna på bilden har inte med texten att göra.
Regeringens nya lagförslag innebär att lärares rapportering om studieresultat, bidrar till besluten om uppehållstillstånd för unga. Det är orimligt, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet. Eleverna på bilden har inte med texten att göra.

DEBATT. Miljoner människor är fortfarande på flykt från krig och död. De har lämnat allt och flera har tagit sig till Sverige i hopp om ett fortsatt liv. Men hotet om utvisning hänger över många och det drabbar ensamkommande barn extra hårt.

Från skolor i hela landet hörs nu desperata rop på hjälp.  

Mitt i allt detta står lärare och rektorer. På alldeles för många håll har de lämnats ensamma med ett stort ansvar att hantera följderna av politiska beslut.

Lärarkåren tillhör den yrkesgrupp som fått ta ett orimligt stort ansvar. I klassrummen möter många lärare varje dag elever i livskris. Att bedriva utbildning i en sådan situation är ett nästintill omöjligt uppdrag. Samtidigt vet vi att vi just därför behövs mer än någonsin. ”Att stötta eleverna nu är allt som känns viktigt” svarar en lärare på frågan om hon övervägt att sluta. 

Varken elever eller lärare ska behöva hamna i limbo när asylbeslut dröjer. Ingen elev ska behöva ta sitt liv på grund av osäkra processer, något som nu sker mitt framför oss. Vi kämpar hårt för dessa elever. Jag är otroligt stolt över att tillhöra en yrkesgrupp som inte tvekar att stå upp för de allra svagaste i de allra svåraste av lägen.  

Jag vet att mycket pågår i de politiska korridorerna och att beslut tas i riksdagen i syfte att hantera situationen, både vad gäller tydlighet i åldersbedömningar och i förlängda uppehållstillstånd vid gymnasiestudier.

Det är bra, men det räcker inte. Elever, lärare och skolledare behöver se prov på politiskt mod. Ett akut läge kräver snabbt agerande och en bred politisk enighet. Se därför till att: 

Tydliggör innehållet i lagen. Lagförslaget innebär att lärares rapportering om studieresultat, bidrar till besluten om uppehållstillstånd. Det riskerar därmed att flytta gränskontrollen för de nyanlända in i klassrummen. För att lagen inte ska strida mot lärares yrkesetiska principer behöver kraven på ”fullföljd utbildning” och ”studieaktivitet” tydliggöras. Lärare ska ha inte behöva agera gränspoliser och ha en orimlig roll vid prövningar av uppehållstillstånd.

Lyssna in oss lärare och andra professioner som dagligen arbetar med ensamkommande barn och unga när ni utvecklar och beslutar om nya regelverk. 

Satsa på stärkt elevhälsa och även fler studie- och yrkesvägledare för de nyanlända eleverna. De ska både få hjälp och stöd i sin livssituation och i fortsatta studie- och yrkesval. 

Se till att dessa elever inte faller mellan de rättsliga stolarna, varken i vårt land eller i processerna med andra länder. Säkerställ att det finns både nationell och lokal samverkan mellan myndigheter. Rätt stöd måste säkras och följas upp i alla led.  

Tusentals lärare samlar sig i dagsläget under parollen ”Vi står inte ut” för att visa att de både står upp för sina elevers situation i dag och deras framtidsmöjligheter.

Det är ett engagemang och målmedvetenhet som redan gör stor nytta och som med politisk stöttning kommer bidra till ett bättre Sverige.

Vi vet vad lärare med rätt förutsättningar kan åstadkomma och hur mycket rikare vi blir som land när människors drömmar får förverkligas. 


Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE