Låt folket rösta – EU har blivit ett monster

Jimmie Åkesson: Det EU Sverige röstade ja till var något helt annat än unionen i dag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag uppmanar Stefan Löfven att omgående inleda en omförförhandling av Sveriges medlemsvillkor och sen utlysa en ny folkomröstning, skriver Jimmie Åkesson.
Jag uppmanar Stefan Löfven att omgående inleda en omförförhandling av Sveriges medlemsvillkor och sen utlysa en ny folkomröstning, skriver Jimmie Åkesson.

DEBATT. Enligt en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio växer nu kraftigt stödet för en ny folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU. På bara ett drygt halvår har opinionen för detta ökat från 33 till 41 procent.

Naturligtvis är detta positivt och följer det mönster som man under en tid har sett runt om i Europa.

Den 23:e juni 2016 var på många sätt en historisk dag. Storbritanniens medborgare röstade för att lämna den överstatliga union som under årtionden har växt sig allt större på bekostnad av de enskilda nationernas självbestämmande. Även om många både i Sverige och runt om i vår omvärld blev glada över utfallet, så var det inte bara utfallet i sig som var positivt.

Redan när det stod klart att en folkomröstning skulle hållas, började en välbehövd debatt att vakna till liv. En debatt som länge har legat i dvala. Runt om i Europa höjdes röster om att även deras regeringar bör ge sina medborgare en möjlighet att omvärdera EU-medlemskapet. Så även i Sverige.

Sveriges folkomröstning om EU-medlemskapet skedde 1994. Jag vill påstå att det EU som vi då tog ställning till var något helt annat än vad det har kommit att utvecklas till. Från ett mer begränsat samarbete, har vi i årtionden fått se hur allt mer makt har flyttats från Sverige till Bryssel.

Varje år passerar mängder med förordningar och direktiv riksdagens kammare, med syfte att implementera EU:s idéer i svensk lagtext. Sett till lokal nivå så uppger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), att så mycket som ca 60 procent av kommunernas verksamhet påverkas av EU på något sätt. För regionerna och landstingen är motsvarande siffra ca 50 procent. Nästan alla områden inom kommun- och landstingssektorn påverkas direkt eller indirekt av EU.

Frågan man kan ställa sig är huruvida de som röstade för ett medlemskap 1994, redan då var medvetna om att EU skulle komma att bli detta monsterbygge? – sannolikt inte.

Det tycks heller inte finnas någon övre gräns för vad EU kan komma att fortsätta utvecklas till. Lyssnar man på federalisterna så får man lätt intrycket av att det slutliga målet är att helt avskaffa de unika nationalstaterna.

Ser man till undersökningen från Aftonbladet/Inizio så är det i dag fler som vill se en ny folkomröstning, än som skulle vara villiga att rösta för ett utträde. Det är på ett sätt förståeligt. Frågan om EU-medlemskapet har väldigt länge varit en icke-fråga där argumenten i stor utsträckning har hållits utanför debattens centrum.

Men att stödet för en folkomröstning ökar, visar på en önskan av att synliggöra dessa argument i betydligt högre utsträckning än vad som sker i dag.

Vid en folkomröstning skulle en intensiv debatt inledas som sannolikt skulle få de flesta att på nytt ta ställning till medlemskapet och i många fall ifrågasätta denna maktförflyttning. Jag övertygad om att inställningen till Sveriges medlemskap skulle förändras radikalt efter en sådan debatt.

Europa är på många sätt en fantastisk kontinent som under århundranden har utvecklats till en samlingsplats för många olika länder med sina egna unika särdrag, kulturer och förutsättningar. Jag tycker detta ska bevaras. Jag är också övertygad om att det är en önskan som delas av majoriteten av Europas befolkning. Mitt Europa är ett Europa byggt på fred och samarbete, utan överstatlighet. Mycket talar i dag för att det bara en tidsfråga innan vi får se nästa land följa Storbritannien. På sikt förhoppningsvis även Sverige.

En statsministers främsta uppdrag är att värna sina egna medborgare. Därför uppmanar jag Stefan Löfven att omgående inleda en omförförhandling av Sveriges medlemsvillkor och sen utlysa en ny folkomröstning.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE