Ni tar inte ert ansvar i brottsbekämpningen, S

Slutreplik från KD om kampen mot gängvåldet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi måste ha en regering som förmår att ta sitt ansvar över sin misslyckad integrationspolitik, bidragsberoende, polisbrist och otillräcklig lagstiftning. Allt av vikt för att slå ned mot de kriminella gängen, skriver Erik Slottner, Fredrik Wallén och Christian Carlsson.
Vi måste ha en regering som förmår att ta sitt ansvar över sin misslyckad integrationspolitik, bidragsberoende, polisbrist och otillräcklig lagstiftning. Allt av vikt för att slå ned mot de kriminella gängen, skriver Erik Slottner, Fredrik Wallén och Christian Carlsson.

SLUTREPLIK. Mohamed Nuur (S) beskyller oss för att försöka ta ”billiga politiska poäng” när vi på denna sida menar att grovt kriminella under 21 år i högre grad ska kunna frihetsberövas.

Alternativet är förstås att fortsätta låta de som grips för grov kriminalitet försättas på fri fot så att de kan begå nya brott.

Nuur hävdar att längre fängelsestraff inte gör unga mindre kriminella, vilket säger åtskilligt om hans partis syn på brottsbekämpning och rättvisa. Man tappar helt bort vikten av att skydda samhället, liksom att straffet ska reflektera brottets grovhet och ge offret upprättelse.

I dagens Sverige kan ungdomar begå så grova brott som misshandel, rån och våldtäkt och dyka upp vid offrets dörr redan nästkommande dag.

Att argumentera som Mohammed Nuur, är närmast en förolämpning mot alla de utsatta människor som drabbats av brott. När man argumenterar som Nuur gör är man inte en del av lösningen, man är en del av problemet.

Nuur har rätt i att vi anser att ”förebyggande arbete i tidig ålder inte hjälper i den akuta situationen”. När man pratar om brottslighet måste man nämligen kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt: reaktiva insatser mot redan tungt kriminella som de vi diskuterar i artikeln, och insatser inom förskola, skola, familj och socialtjänst för att förebygga brott. Båda är lika viktiga.

Precis som Nuur skriver borde polisen punktmarkera kriminella. Det är bara det att hans egen regering snålar med medlen. Det stämmer också att vi måste stoppa gängens rekrytering genom förebyggande insatser. Om Nuur läste Stockholms stads budget skulle han exempelvis se att Stockholms stad lägger 1,5 miljarder extra per år bara på skolor i socialt utsatta områden.

En elev i Rinkeby får dubbelt så mycket resurser tilldelat sig som en elev i innerstan.

Vid sidan av våra förebyggande satsningar krävs dock en regering som förmår att ta itu med en misslyckad integrationspolitik, bidragsberoende, polisbrist och otillräcklig lagstiftning.

Socialdemokraterna tar inte sitt ansvar.

I Stockholm finns i dag 50 kriminella gäng och 10 öppna gängkonflikter. Förebyggande insatser inom ramarna för förskola, skola, familj och socialtjänst är självklart viktiga, men att tro att de utgör lösningen på etablerad yrkeskriminalitet är djupt verklighetsfrånvänt.

Vi kommer inte att slå oss till ro innan grovt kriminella sitter bakom lås och bom, och trygghet råder på gator och torg.


Erik Slottner, gruppledare KD i Stockholms stadshus
Fredrik Wallén, polis och vice ordförande KD Stockholms stad
Christian Carlsson, ordförande KD Stockholms stad


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE