Coronakrisen visar på behovet av statlig vård

Replik från KD om förstatligandet av sjukvården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Coronakrisen visar tydligt på behovet av en förstatliga sjukvård. Krisen är ännu inte över men vi kan konstatera att samordningen inte alls fungerat optimalt, skriver Ella Bohlin (KD).
Coronakrisen visar tydligt på behovet av en förstatliga sjukvård. Krisen är ännu inte över men vi kan konstatera att samordningen inte alls fungerat optimalt, skriver Ella Bohlin (KD).

REPLIK. I ett debattinlägg i Aftonbladet skriver tre S-märkta regionpolitiker att på grund av pandemin höjs nu röster om förstatligande av vården och att pandemin används som ett slagträ i debatten för dem som förordar ett statligt huvudmannaskap för vården.

Jag säger tvärtom, pandemin visar än mer på behovet av en förstatligad sjukvård.

Vi kristdemokrater har drivit frågan om förstatligande av sjukhusvården sedan 2014. Dagens sjukvårdsorganisation med anor från 1800-talet fungerar inte - 21 olika regioner har olika förutsättningar vad gäller, digitala system, kapacitet, kompetensutveckling, sätt att godkänna läkemedel samt behandlingsmetoder. Med varierande kapacitet och kvalitet ser sjukvården olika ut runtom i landet. Detta gör sjukvården ojämlik.

Detta blev extra tydligt när coronakrisen har placerat sjukvårdens organisering och funktion i blixtbelysning. Trots att krisen inte är över kan vi konstatera att samordningen inte fungerat optimalt alls.

Under en krissituation blir det uppenbart att nationell samordning är nödvändig. Socialstyrelsen ger visserligen gemensamma riktlinjer, men det är enbart ofinansierade rekommendationer.

Tunga instanser som Läkarförbundet förespråkar statlig styrning av vården. Både Norge, som dessutom S-skribenterna tar upp som exempel, och Danmark valde för några år sedan att förstaliga sjukvården, vilket har varit framgångsrika reformer för våra grannländer.

Vi behöver ett samlat ansvar för sjukvården. En pandemi har sällan några positiva uppsidor, men låt oss i alla fall dra lärdom av den. För att vi ska klara vården för framtiden behövs en genomgripande reformering av svensk sjukvård.

Regionerna måste överlämna sjukhusvården till staten - det är oändligt mycket mer angeläget att sjukvården fungerar än att jag eller för den delen S-märkta regionpolitiker får behålla regionpolitiska positioner.


Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd, Region Stockholm (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE