Stoppa våldtäkterna – ni sviker kvinnorna

Debattören: Morgan Johansson måste agera mot den kraftiga ökningen av sexualbrott

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Utsattheten för sexualbrott har ökat kraftigt under Morgan Johanssons (S) tid som justitieminister: för tredje året i rad ökade antalet anmälda våldtäkter år, skriver Josefin Malmqvist (M).
Utsattheten för sexualbrott har ökat kraftigt under Morgan Johanssons (S) tid som justitieminister: för tredje året i rad ökade antalet anmälda våldtäkter år, skriver Josefin Malmqvist (M).

DEBATT. Sommarens våldtäktsrapporter har duggat tätt. Uppsala, Rissne, Piteå; listan över kvinnor som utsatts för våldsamma övergrepp kan göras lång. Utsattheten för sexualbrott har ökat kraftigt under Morgan Johanssons (S) tid som justitieminister: för tredje året i rad ökade antalet anmälda våldtäkter år 2018 till drygt 20 anmälda våldtäkter om dagen.

Hitintills i år har antalet anmälda våldtäkter ökat med 14 procent. Nu krävs kraftfulla åtgärder – inte fler bortförklaringar.

Allvarligast är utvecklingen bland unga kvinnor. I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning vittnar fler än var tredje ung kvinna om att hon någon gång under året hade blivit utsatt för ett sexualbrott. Nästan 40 procent av dessa kvinnor känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel och nästan lika många väljer en annan väg eller färdsätt hem på grund av oro att utsättas för brott.

I Sverige – ett av världens mest jämställda länder – minskar kvinnors frihet. Att kvinnor inte har samma möjlighet att röra sig fritt på gator och torg, utan att behöva känna oro för att utsättas för brott, är en allvarlig inskränkning i kvinnors frihet och självbestämmande.

Samtidigt som fler kvinnor anmäler sexualbrott, är uppklaringsfrekvensen fortfarande skrämmande låg. En granskning av de senaste årens våldtäktsanmälningar visar att bara 5 av 100 anmälda våldtäkter leder till fällande dom.

Att så få sexualbrott i allmänhet, och våldtäkter i synnerhet, klaras upp riskerar att förstöra tilltron till såväl samhällets förmåga att skydda oss som till att samhället straffar den som begår ett brott. Vem ska skydda oss om inte samhället gör det?

I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) granskning av 785 anmälningar av våldtäkt konstaterar de brister i hur utredningarna genomförts, och inte minst de ofta långa utredningstiderna. Får anmälningarna ligga på hög, ökar risken för att värdefull bevisning försvunnit eller förstörts.

BRÅ skriver bland annat: ”i vissa fall finns det risk att man går miste om avgörande bevisning. Det kan handla om att det dröjer för länge innan prover som kan användas vid en droganalys tas, eller att övervakningsfilmer har raderats innan polisen hunnit begära in dem” (BRÅ, ”Från våldtäkt till dom”, sid. 50).

Att polisens enheter för grova brott tvingas fokusera på mord och gänguppgörelser, framför våldtäkter, lyfts fram som en möjlig förklaring.

Under tiden fortsätter vi föreslå hur den galopperande ökningen i sexualbrott kan brytas och fler brott klaras upp:

Skärpta straff

  • Skärp minimistraffet för våldtäkt av normalgraden från 2 till 3 års fängelse.
  • Underlätta utvisning ur landet i de fall gärningsmannen saknar svenskt medborgarskap.
  • Slopad preskriptionstid för våldtäkt. Med modern teknik kan fler brott klaras upp.

Fler poliser med utökade resurser

  • Fler poliser och utökade utredningsresurser.
  • Inrätta grupper specialiserade på sexualbrott i alla polisregioner.
  • Fler övervakningskameror i det offentliga rummet, för att underlätta utredningar.

Nu är det hög tid att sluta prata och börja agera. Moderaterna och Kristdemokraternas budget höjde anslagen till polisen, men mer behöver göras. I maj 2018 biföll en majoritet i riksdagen Moderaternas motion om att skärpa straffen för våldtäkt. Sedan dess har ingenting hänt. Nu är det hög tid att justitieministern (S) börjar agera för Sveriges kvinnor.


Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna och riksdagsledamot (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE