Hemtjänsten – en dödsfälla för äldre

Lena Einhorn: All hemtjänstpersonal måste bära skyddsutrustning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Eftersom anställda inom hemtjänsten inte använder någon skyddsutrustning, om inte personen de går hem till redan är sjuk, och eftersom anställda inom hemtjänsten går runt till många äldre under en och samma dag, skapas en omöjlig, en livsfarlig, situation, skriver  Lena Einhorn, virolog och författare.
Eftersom anställda inom hemtjänsten inte använder någon skyddsutrustning, om inte personen de går hem till redan är sjuk, och eftersom anställda inom hemtjänsten går runt till många äldre under en och samma dag, skapas en omöjlig, en livsfarlig, situation, skriver Lena Einhorn, virolog och författare.

DEBATT. Under de två senaste dagarna har jag fått besked om att två äldre kvinnor i bekantskapskretsen, som båda levde i sina egna hem i Stockholm, och som inte gick ut, drabbats av covid-19.

Den ena kvinnan avled igår, den andra är fortfarande hemma med feber, där hon vårdas av hemtjänsten. I båda fallen var hemtjänsten också den enda kontakt kvinnorna hade haft under minst en vecka innan de blev sjuka.

Det får med andra ord anses högst troligt att båda blev smittade av någon av de personer som hjälpte dem – och som varje dag hjälper många andra äldre, en del av dessa äldre sjuka i covid-19.

Ett system som fungerar utmärkt i normala tider – ett system som tillåter att äldre människor blir omhändertagna och hjälpta i sina hem – förvandlas nu till en dödsfälla, där just de vi vill värna blir alldeles skyddslösa.

Det är uppenbarligen inte en tillräcklig försiktighetsåtgärd att hemtjänstpersonal ombeds att inte arbeta om de har förkylningssymptom.

Anledningen är förstås att coronavirusinfektion ofta är symptomfri – alldeles särskilt hos yngre människor. I Sydkorea, där man testar brett, utgör 20-29-åringar den största gruppen smittade. Men denna grupp har mycket sällan symptom.

Studier har dessutom klarlagt att smittöverföring kan ske även från symptomfria bärare av coronaviruset (studier som redovisades av undertecknad i en debattartikel i Aftonbladet den 25 mars).

Eftersom anställda inom hemtjänsten inte använder någon skyddsutrustning, om inte personen de går hem till redan är sjuk, och eftersom anställda inom hemtjänsten går runt till många äldre under en och samma dag, skapas en omöjlig, en livsfarlig, situation.

Den ena av de två kvinnorna i bekantskapskretsen – den kvinna som ännu lever – skickades två gånger av hemtjänstpersonalen till sjukhus med ambulans, på grund av sin höga feber.

Och båda gånger skickades kvinnan hem från sjukhuset, med taxi! Hemma är hon fortsatt skött av hemtjänsten.

I en situation där personal som sköter äldre människor inte regelbundet testas för coronavirus – vilket inte görs inom hemtjänsten – och i en situation där denna personal utsätts för stor risk att själva smittas, och att föra infektionen vidare, så finns det, om man vill bibehålla ett system där de äldre fortsatt bor hemma ett minimikrav som måste tillfredställas.

Det är att all hemtjänstpersonal bär skyddsutrustning, inklusive munskydd, också när de besöker friska äldre, och att de givetvis hanterar varje besök som om antingen de själva eller den de besöker kan bära viruset.

Ett system som inte fungerar måste åtgärdas. Ett system som innebär livsfara måste åtgärdas omedelbart.


Lena Einhorn, virolog, författare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE