Debatt

Legitimera inte slöja på barn med nya lagen

Debattörerna: Vi ser risker när barnkonventionen blir svensk lag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi vill se förbud mot religiösa skolor, hijab på småflickor och omskärelse av pojkar. Tyvärr kan barnkonventionen, som nu blir svensk lag, tolkas i en annan riktning, skriver debattörerna.
Vi vill se förbud mot religiösa skolor, hijab på småflickor och omskärelse av pojkar. Tyvärr kan barnkonventionen, som nu blir svensk lag, tolkas i en annan riktning, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Den första januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Det är en bra nyhet – dock långtifrån tillräckligt bra.

Barnkonventionen är otydlig på en rad punkter (till exempel artiklarna 8, 11, 20, 29, 30) som tillåter föräldrarnas kulturella och religiösa sedvänjor alltför stor inflytande över barnen.

Konventionen kan också tolkas i en riktning som kan innebära stöd för religiösa skolor, hijab på flickor och omskärelse av pojkar vilket vi ser som övergrepp och könsstympning.

Mot bakgrund av dessa brister kan man fråga sig om konventionen kan ses som ett pålitligt verktyg för att motverka framväxten av parallella samhällen i Sverige och andra delar av EU till följd av krav på och upprätthållande av särrättigheter med kulturella och religiösa förtecken?

Befintlig svensk lagstiftning utgör i jämförelse med barnkonventionen ett starkare skydd av barn men även den brister när det gäller vissa religiösa och kulturella sedvänjor som inkräktar på barns liv. 

Sett ur ett barnperspektiv utgör religiösa skolor för barn, hijab på flickor och omskärelse av pojkar diskriminerande och förtryckande handlingar.

Vi anser att alla föräldrar har rätt till att utöva sin religion men när man använder religionen som en tvångströja på barns liv dygnet runt, till och med i skolan, då har man gått över gränsen.

Religiösa skolor för barn hindrar barnens självständiga, kritiska tänkande då religioner ofta innehåller fördomsfulla och förtryckande idéer ifrån uråldriga tider.

Religiösa skolor lever inte upp till skolornas jämställdhetsuppdrag utan förmedlar en förnedrande och föraktfull syn på kvinnor och individer tillhörande andra religioner. Förtryckande medeltida normer går inte ihop med jämställdhet. Därför, utifrån ett barnrättighetsperspektiv, kräver vi att makthavarna agerar. 

Våra förslag till makthavarna:

En skola för alla – nej till religiösa skolor för barn! Skolan skall bygga på förnuft, beprövad erfarenhet och vetenskap och inte på religiösa dogmer. Religion tillhör privatlivet, inte det offentliga.

Hijab är inte en oskyldig eller vanlig tygbit utan en religiös uniform som gör flickor till en sexuella varelser tidigt i barndomen. Den lägger grunden för könsapartheid.

Flickebarn bär hijab för att föräldrar tvingar på dem eller utsätter dem för olika former av emotionell och psykiska påtryckningar. Barn brukar oftast göra som sina föräldrar gör för att få kärlek och bekräftelse. I vilket fall som helst representerar hijab en auktoritär och jämställdhetsfientlig värdegrund.

I dagens politiska läge bör företrädare för samhället, främst politiker och representanter för utbildningsväsendet, också inse att slöjan ingår i islamisters strävan efter ett totalt könssegregerat samhälle. Därför är det brådskande att hijab på flickebarn förbjuds.

Omskärelse på pojkar är ett övergrepp. Det är ett allvarligt brott mot värnlösa små barns rätt över sin kropp. Att demokratiministern, Barnombudsmannen, Rädda Barnen och Diskrimineringsombudsmannen i Sverige håller tyst eller godkänner detta övergrepp på pojkar är ett oförlåtligt svek mot de utsatta barnen.

Vi hävdar att barns rättigheter kommer före religioner och politiska intressen. Pojkar är människor, inte föremål. Låt pojkarna bestämma själva om de vill bli omskurna eller inte när de är mogna för ett så allvarligt och oåterkalleligt beslut, vid 18 års ålder. Förbjud omskärelse av pojkar!

Alla som är måna om barns rättigheter: Ställ krav på politikerna att de sätter barns bästa före religiösa påbud med rötter i stenåldern!


Karim Shamohammadi, ordförande Riksförbundet Barnen först
Mina Ahadi, ordförande Camping Enough is Enough, Tyskland
Farideh Arman, ordförande Kvinnorättsförbundet
Shirin Shams, ordförande Women's Revolution
Maria Rashidi, ordförande Kvinnors rätt
Rebecca Hybbinette, fil.dr./författare
Soleyman Ghasemiani, författare
Devin Rexvid, socionom
Mahin Alipour, ordförande KFKI
Siamak Bahari, programledare Kodakan Moghadamand
Abe Asadi, ordförande Iranska flyktingars riksförbund i Sverige
Hormoz Raha, ordförande Internationella kommittén mot avrättningar
Sara Nakhaei, ordförande Iranska flyktingrådet
Hasan Salehi, språkrör Internationella kommittén mot avrättningar


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT. Barnens rätt kränks varje dag – i Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Religion

Barnkonventionen

Omskärelse

Könsstympning