Parternas ansvar att utveckla kompetens

Slutreplik från SKR och Kommunal om satsningar inom vård och omsorg

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Behoven av välfärdstjänster kommer öka, samtidigt som det finns rejält underskott av personer i yrkesverksam ålder som kan utföra dessa tjänster. Vi har som parter ett gemensamt ansvar för att vara öppna för nya sätt att jobba med kompetensförsörjningsinsatser, skriver  Anders Knape, SKR, och Tobias Baudin, Kommunal.
Behoven av välfärdstjänster kommer öka, samtidigt som det finns rejält underskott av personer i yrkesverksam ålder som kan utföra dessa tjänster. Vi har som parter ett gemensamt ansvar för att vara öppna för nya sätt att jobba med kompetensförsörjningsinsatser, skriver Anders Knape, SKR, och Tobias Baudin, Kommunal.

SLUTREPLIK. SKR och Kommunal vill tillsammans med regeringen genomföra en satsning som stärker kompetensen och kvaliteten inom vård och omsorg. Vår förhoppning är att satsningen ska kunna ge upp emot 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor till svensk vård och omsorg de kommande två åren.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro menar att SKR:s och Kommunals gemensamma förslag om att stärka personalförsörjningen vilar på en idé om ”fler händer”. Det är en okunnig reducering av undersköterskors och vårdbiträdens kompetens och bidrag till svensk vård och omsorg.

Ska fler välja att utbilda sig till dessa yrken måste deras status och villkor förbättras. Det är avgörande för kvaliteten i vår gemensamma välfärd. SKR och Kommunal har länge arbetat tillsammans för att fler ska vilja utbilda sig till vårdbiträde och undersköterska och har bland annat definierat vilka utbildningar som krävs för de olika yrkena.

Det råder inga tvivel om att olika kompetensförsörjningsinsatser i stora delar av välfärden är helt nödvändiga. Sverige står inför en demografisk utmaning där antalet äldre över 80 år ökar med nästan 50 procent, samtidigt som motsvarande ökning av personer i arbetsför ålder är låga 5 procent.

Behoven av välfärdstjänster kommer alltså att öka, samtidigt som det finns ett rejält underskott av personer i yrkesverksam ålder som kan utföra dessa välfärdstjänster.

Vi har som parter ett gemensamt ansvar för att vara öppna för nya sätt att jobba med kompetensförsörjningsinsatser. Nu när tusentals människor permitteras och sägs upp är det viktigt och angeläget att parterna både bidrar till att ta Sverige genom den akuta krisen och långsiktigt stärka välfärdens viktiga verksamheter.

Välfärden är i behov av en mängd olika kompetenser de kommande åren. Men det viktiga är inte fler händer, utan att medarbetarna i välfärden har eller ges möjlighet att skaffa sig rätt kompetens, och att den kompetensen används på rätt sätt.


Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tobias Baudin, ordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en slutreplik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE