Debatt

Märk halal- och kosherslaktat kött

SD: Sverige bör få stoppa import av kött som kraftigt avviker från svensk djurskyddslagstiftning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag är det många svenskar som helt ovetande äter kött från djur som halal- eller kosherslaktats, vilket är problematiskt av flera skäl, skriver Jessica Stegrud och Yasmine Eriksson (SD). På bilden ses halalslaktat kött.
I dag är det många svenskar som helt ovetande äter kött från djur som halal- eller kosherslaktats, vilket är problematiskt av flera skäl, skriver Jessica Stegrud och Yasmine Eriksson (SD). På bilden ses halalslaktat kött.

DEBATT

DEBATT. Den 1 april trädde den nya djurskyddslagen i kraft. Vi ser positivt på den översyn som genomförts i samband med att lagen antogs, samtidigt beklagar vi att regeringen sköt ett flertal andra viktiga djurskyddsfrågor på framtiden genom tillsättandet av nya utredningar. Detta kommer leda till fortsatt osäkerhet för konsumenterna samtidigt som djuren utsätts för än mer onödigt lidande.

Att djur lider i onödan är tyvärr mer regel än undantag i vissa branscher. I dag är det många svenskar som helt ovetande äter kött från djur som halal- eller kosherslaktats, vilket är problematiskt av flera skäl.

De båda slaktmetoderna innebär kortfattat att djuren avlivas och avblodas helt utan bedövning, vilket innebär ett utdraget dödsförlopp med onödigt lidande, smärta och dödsångest.

I en rapport från EU-kommissionen framkommer det att närmare 75 procent av nötkreaturen inom EU slaktas utan bedövning, detta på grund av ett undantag för religiösa skäl i EU:s slaktförordning. Detta kött importeras sedan till bland annat Sverige, ofta helt utan märkning.

Vi vill i EU verka för att Sverige ska få möjlighet till undantag som innebär att vi kan stoppa importen av kött som kraftigt avviker från svensk djurskyddslagstiftning. Tills detta är genomfört vill vi omgående att allt kött, från djur som slaktats utan bedövning, tydligt ska märkas på förpackningarna för att öka medvetenheten hos de svenska konsumenterna.

Trots vår relativt goda djurhållning i Sverige dyker det emellanåt upp orosmoln. Djurförsöken på hundarna vid Göteborgs universitet är ett exempel på det. De processer som hundarna där fått genomlida i forskningens namn är svårsmälta. Att föda upp hundar i syfte att ersätta deras tänder med implantat för att sedan avliva dem när studien är klar, rimmar dåligt med god djurhållning. Att hundarna utöver detta fått utstå komplikationer som exempelvis liggsår är beklämmande.

Enligt svensk lag är djurförsök inte tillåtet om fullgoda alternativ, utan inblandning av djur, existerar. Trots detta genomförs flera tusen djurförsök, likt hundarna i Göteborg, varje år i Sverige. Vi är av åsikten att detta antal ska minskas avsevärt. Vi föreslår därför ökat stöd till forskning som syftar till att ta fram djurfria alternativ till dagens djurförsök. Onödigt lidande ska undvikas i så stor grad som möjligt i alla lägen.

Utöver detta vill vi i Sverige införa brottsrubriceringen ”grovt djurplågeri” för att tydligt signalera hur allvarligt samhället ser på dessa avskyvärda brott. Straffet för någon som döms för denna rubricering ska vara minst ett års fängelse. Människor som använder våld mot oskyldiga och försvarslösa varelser förtjänar kännbara fängelsestraff. Tyvärr visar regeringen flathet i denna fråga och anser nuvarande lagstiftning som tillräcklig.

För att underlätta hanteringen och för att säkerställa att dessa ärenden sköts korrekt vill vi samla all lagtext som rör djur i en särskild djurskyddsbalk. Genom att samla all lagtext kan vi bättre åskådliggöra lagstiftningen samtidigt som vi tydliggör och sätter fokus på djurens rättigheter. Djuren kan inte föra sin egen talan vilket gör dem beroende av människan och vår välvilja att göra det åt dem.

Att skjuta dessa frågor på framtiden genom tillsättandet av diverse utredningar kommer att leda till mer onödigt lidande för djuren samtidigt som det minskar konsumenternas makt att göra medvetna val. Därför kommer vi fortsatt att vara en stark och tydlig röst när det gäller djurskyddsfrågor.


Jessica Stegrud, kandidat till Europarlamentet (SD)
Yasmine Eriksson, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

EU-valet 2019

LÄS VIDARE

DEBATT Vi ser problemen med antibiotikaresistens

ÄMNEN I ARTIKELN

EU-valet 2019

Sverigedemokraterna

Djurförsök

EU-politik

EU-kommissionen

Djurplågeri