Tänk om, kvinnor – då kan ni få upp era löner

Forskare: Utnyttja att ni är bättre än män på att förhandla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att kvinnor inte utnyttjar sin medfödda förmåga att förhandla är ett kvalificerat slöseri med resurser, skriver Lars-Johan Åge.
Att kvinnor inte utnyttjar sin medfödda förmåga att förhandla är ett kvalificerat slöseri med resurser, skriver Lars-Johan Åge.

DEBATT. I Medlingsinstitutets rapport om löneskillnader, som kom i somras, slås det återigen fast: Löneskillnaden mellan könen är fortfarande stor (10,7 procent). I en rapport som kom tidigare i år visade det sig att kvinnor i Stockholm tjänade i snitt 90 000 kr mindre per år – trots högre utbildning.

Även om kvinnor på dominerar i utbildningssystemet så kommer de inte i kapp lönemässigt när de börjar jobba. Och trenden är densamma i de flesta länder. Forskaren Kathie Shonk från Harvard Law School sammanfattade nu i augusti forskningen på området:

En stor del av löneskillnaden beror på att män förhandlar på jobbet oftare än kvinnor.

Som förhandlingsforskare är det här inga nyheter. I tidigare undersökningar har det visat sig att 57 procent av männen försöker förhandla upp sin lön medan motsvarande siffra för kvinnor är endast 7 procent. Det här leder till den obehagliga sanning som forskarna också upptäckt:

Om kvinnor försöker förhandla till sig bättre arbetsvillkor på jobbet så blir de straffade – av både kvinnorna och männen. Medan män som gör det stiger i både status och anseende.

Bakom den här effekten finns naturligtvis den klassiska stereotypen av kvinnor som snälla och tysta. Och det här börjar redan tidigt i utbildningssystemet där kvinnor jobbar hårt och sedan passivt inväntar belöningen i form av betyg. Tyvärr uteblir ofta utdelningen av den här strategin på arbetsmarknaden.

Men det finns tendenser som går i en annan riktning.

Metoo har gett kvinnor världen över en gemensam röst och en rätt att bli behandlade med respekt. Kraften i detta har funnits i kvinnor som talar för andra kvinnor med en kollektiv stämma. Förhoppningsvis kan denna kraft fortsätta och förmå kvinnor att se sig själva som jämbördiga med männen på sina arbetsplatser.

Och då kan de också börja förhandla i högre utsträckning och kräva bättre lön och arbetsvillkor. Alltså: Nu är det dags för Wetoo.

Nu när kvinnorna har hittat sin kollektiva röst kan de också utnyttja den för det faktum som vi forskare har vetat i flera år, nämligen att kvinnor är betydligt bättre på att förhandla än män – om de förhandlar för en grupp och inte enbart för sig själva.

Genom att både tänka och prata ”vi” i stället för ”jag” så når kvinnor inte bara bättre kortsiktiga resultat än män vid förhandlingsbordet, de gör de på ett mer hållbart och etiskt riktigt sätt.

När kvinnor pratar med gruppens röst så kommer också motivationsbarriären att försvinna. Du kanske pratar om din arbetsgrupp eller ditt skiftlag, men du gör också en insats för den globala gruppen kvinnor. Då känns det också helt givet att fråga efter det du vill ha.

Att kvinnor inte utnyttjar sin medfödda förmåga att förhandla är ett kvalificerat slöseri med resurser. I dag när vi matas med bilder av en hypermaskulina förhandlingsstil, personifierad av exempelvis Donald Trump, skulle fler kvinnor vid förhandlingsbordet visa på ett alternativ.

Wetoo skulle inte bara bidra till att jämna ut löneskillnaden mellan män och kvinnor utan leda till ett mer hållbart synsätt på hur vi kommer överens med varandra. I stället för win-lose skulle det bli happy-happy.


Lars-Johan Åge, författare och förhandlingsforskare, Handelshögskolan i Stockholm, professor vid Högskolan i Gävle. Aktuell med boken aktuell med boken ”Happy-Happy” (Volante, 2019)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE