M mer intresserade av smutskastning än vård

Slutreplik från L om äldreombudsman i Malmö

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Liberalerna är fullt kapabla att göra två saker samtidigt och att prioritera vår politik, skriver Michael Högberg och Eva Lindholm (L).

Foto: TT
DEBATT

SLUTREPLIK. Det är smaklöst att som i John Roslund debattinlägg dra paralleller mellan dödsfall inom den kommunala hemtjänsten och liberal politik.

Det vittnar om att Roslund är mer intresserad av smutskastning än av de äldre. Roslund, som själv närvarat vid mötena, vet att vi liberaler varit drivande i att genomlysa förvaltningens kvalitetsarbete på ett seriöst och kvalitativt vis.

I det arbetet har vi noga betonat långsiktighet och försökt att inte fastna i partipolitiskt färgade kortsiktiga analyser. På så vis har vi nu uppnått konkreta förändringar i det interna kvalitetsarbetet.

I sitt debattinlägg fastnar Roslund fortsatt i Liberalernas val att styra ihop med Socialdemokraterna. Svaret nu liksom då är att vår prioritet är att genomföra liberal politik. I fullmäktige finns det inte stöd för ett borgerligt styre utan att inkludera Sverigedemokraterna, vilket kolliderade med liberala värderingar. Medan Moderaterna fortfarande tycks kämpa med att komma över valresultatet – levererar Liberalerna politik.

I vårt samarbete med Socialdemokraterna har vi drivit igenom viktiga liberal reformer. Där ingår förstås införandet av en äldreombudsman med också skärpta demokratikrav för föreningar, jämställt försörjningsstöd, högre miljöambitioner och förstärkt arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Vidare kommer Liberalerna att verka för införandet av ett kraftigt uppgraderat äldrekonsekvensperspektiv gällande alla kommunala beslut. Vi arbetar aktivt med kvalitetsarbete gällande äldres mötesplatser, utökat trygghetslarm, inventering av vårdleverantörer, samt inte minst professionalisering av vårdyrket så att Malmö blir en än attraktivare arbetsgivare, vilket är av yttersta vikt för våra äldre.

Som liberaler förmår vi göra två saker samtidigt. Vi navigerar pragmatiskt i reaktiva åtgärder, samtidigt som vi, vilket äldreombudsmannen är ännu ett konkret resultat av, lyssnar in och synliggör system för att förmå att även agera långsiktigt och proaktivt i en för de äldre snabbt föränderlig värld.


Michael Högberg, vice ordförande i Liberalerna Malmö Stad, vice ordförande i Hälsa-, Vård och Omsorgsnämnden Malmö Stad
Eva Lindholm, ersättare (L) Hälsa-, Vård och Omsorgsnämnden Malmö Stad

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT Därför behöver vi en äldreombudsman

ÄMNEN I ARTIKELN

Malmö

Moderaterna

Liberalerna

Äldrevård

Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna