13 reformer S borde gå till val på nästa gång

Debattören: Vi ska vara det vi är – socialdemokrater

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokraterna har högre ambitioner och större visioner än det som vi har fått igenom i Januariavtalet. Vi ska helt enkelt vara det vi är – socialdemokrater, skriver Olle Thorell.
Socialdemokraterna har högre ambitioner och större visioner än det som vi har fått igenom i Januariavtalet. Vi ska helt enkelt vara det vi är – socialdemokrater, skriver Olle Thorell.

DEBATT. Socialdemokraterna har högre ambitioner och större visioner än det som vi har fått igenom i Januariavtalet. Här är 13 socialdemokratiska reformer som jag skulle vilja se för ett starkare samhälle.

 1. En skattereform som utjämnar ekonomiska klyftor. De mest välbeställda har gynnats de senaste decennierna av höga ränteavdrag, slopad förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvs- och gåvoskatt, ökade rut-avdrag, låga räntor och låg beskattning av kapitalinkomster. De måste vara med och bidra mer till det allmänna.
 2. Skrota överskottsmålet. Det finns ingen anledning att fortsätta betala av på en av världens lägsta statsskulder när behoven av att investera i välfärden är så stora.
 3. Pensionerna ska höjas. Vårt mål ska vara att alla ska ha 70 procent av sin slutlön i pension. Då måste inbetalningarna till pensionssystemet öka.
 4. En platt kommunalskatt i hela landet. Det är orimligt som i dag att det kan skilja 5–6 kronor per hundralapp i skatt i olika kommuner. Samtidigt som den kommunala servicen ofta är sämre ju högre kommunalskatt du betalar. Bättre vore en gemensam skattesats i hela landet och så får staten som i dag gå in och utjämna skillnader så att servicen blir likvärdig i landet.
 5. Vinstjakten i välfärden måste stoppas. Det är orimligt att det är möjligt för aktiebolag och riskkapitalbolag att ta ut obegränsade vinster ur skattefinansierad verksamhet.
 6. Svensk skola måste bli mer jämlik. Det fria skolvalet kombinerat med ett av världens mest marknadsvänliga friskolesystem har skapat oacceptabel ojämlikhet. Det krävs en omfattande skolreform som kommer med skarpa förslag för en jämlik skola för alla barn.
 7. Arbetskraftsinvandringen måste regleras mer. I dag har Sverige bland världens mest generösa lagar för arbetskraftsinvandring. Det är ohållbart.
 8. En sjätte semestervecka. Det är hög tid att alla grupper på arbetsmarknaden får lagstadgad rätt till sex veckors semester.
 9. Tänderna är en del av kroppen. Samma högkostnadsskydd ska därför gälla tandvården. Plånboken ska inte styra munhälsan.  
 10. Sjukförsäkringen ska vara trygg. Alldeles för många faller mellan stolarna och får inte det stöd en behöver för att komma tillbaka till arbete. Sjukförsäkringen behöver reformeras!
 11. Nej till marknadshyror. Unga måste kunna flytta hemifrån utan att förlita sig på föräldrarnas plånbok. Nyanlända måste kunna hitta ett arbete och en bostad utan att tvingas till trångboddhet och otrygga tillfälliga boenden. Äldre måste kunna flytta till lämpliga äldreboenden när behovet uppstår. Studenter måste kunna hitta boenden på studieorten. Vi säger nej till marknadshyror!
 12. Hela landet ska leva. Ett rejält reformprogram behöver tas fram som omfattar hur statlig närvaro ska finnas tillgänglig i hela landet. Hur infrastruktur och kollektivtrafik ska förbättras och hur arbete, studier och företagande ska främjas.
 13. Rättvis klimatomställning. Vi vill bli världens första fossilfria välfärdsland. Då krävs det reformer som gör att ansvaret läggs på de största utsläpparna. Omställningen till ett fossilfritt samhälle ska kunna göras utan att de som bor med långa avstånd ska bära den tyngsta bördan.

Vi ska helt enkelt vara det vi är – socialdemokrater. Vi tror på ett jämlikt samhälle och vi har en plan för hur vi ska nå dit reform för reform. Rösta på oss om ni vill vara med i det samhällsbygget. Svårare än så är det inte.


Olle Thorell, riksdagsledamot (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE