Vi behöver volymmål för asylinvandringen

Moderaterna: Uppvärdera det svenska medborgarskapet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En helt avgörande insikt är att vi inte kommer att lyckas med integrationen om vi inte avsevärt stramar åt invandringen i många år framåt, skriver Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard (M).
En helt avgörande insikt är att vi inte kommer att lyckas med integrationen om vi inte avsevärt stramar åt invandringen i många år framåt, skriver Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard (M).

DEBATT. I dag presenterar Moderaterna sina ingångsvärden inför den parlamentariska migrationsutredning som startar i nästa vecka.

Sverige har under alltför lång tid haft en hög nivå på asylinvandringen, utan att ta verkligt ansvar för att de som invandrar också blir en del av Sverige.

Våra integrationsproblem tar sig många skepnader: skolelever utan fullständiga betyg, långvarigt bidragsberoende och barn som aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet, flickor som förtrycks i sitt eget hem och pojkar som utsätter andra jämnåriga för våldsbrott. Moderaterna har tidigare i år inrättat en integrationskommission med olika experter, där vi vänder på alla stenar för att hitta lösningar på dessa problem. Ett ja måste bli ett ja på riktigt.

Men en helt avgörande insikt är att vi inte kommer att lyckas med integrationen om vi inte avsevärt stramar åt invandringen i många år framåt.

Före sommaren tillsatte regeringen en parlamentarisk utredning i syfte att utarbeta framtidens migrationspolitik. Men direktiven avslöjar att utredningen endast är tänkt att behandla ett fåtal frågor, och dessa är utformade så att de bara kan leda till ökad invandring, inte minskad.

Enligt direktiven får dock partierna själva lyfta in frågor av relevans för utredningens uppdrag. Därför kommer vi moderater att gå till förhandlingsbordet med de frågor som är nödvändiga för att vi ska få till en lägre invandring till Sverige för att klara integrationen. Vi kommer framförallt driva följande frågor:

  • Sverige behöver ett volymmål för asylinvandringen. Sverige bör införa ett volymmål för asylmottagandet. Det måste innebära ett betydligt lägre mottagande än idag. Sveriges asylmottagande ska inte överstiga nivåerna i våra nordiska grannländer Norge, Finland och Danmark. I fråga om asylsökande innebär det i nuläget 5 000 till 8 000 asylsökande per år. Det motsvarar mottagandet i Norge, Finland och Danmark 2018 med hänsyn tagen till folkmängd. Samma år tog Sverige emot 21 500 asylsökande. Vi talar alltså om en minskning på cirka 70 procent jämfört med dagens nivåer. Volymmålet är avsett att fungera som ett kraftfullt styrmedel som är vägledande för den svenska invandringspolitiken framåt.  Om målet inte ser ut att uppnås krävs ytterligare skärpande åtgärder i syfte att nå målet och därmed hållbara nivåer.
  • Tillfälliga uppehållstillstånd och ett stramt regelverk för familjeåterförening. Det räcker inte med att säga ”nordiska nivåer” – det krävs alltså en konkret helhetspolitik för att nå dit. Skyddsbehövande ska som huvudregel beviljas tillfälliga uppehållstillstånd, inte permanenta, och vi ska ha ett stramt regelverk vad gäller familjeåterförening. Det finns inget utrymme för nya skyddsgrunder. Skarpa försörjningskrav ska gälla.
  • Ett kraftigt förstärkt återvändande – ett nej ska vara ett nej. I dag finns det ett stort antal människor som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Det skapar skuggsamhällen, som inte sällan präglas av såväl social utsatt som kriminalitet. Återvändandet av de som fått nej i asylprocessen måste väsentligt effektiviseras.
  • Uppvärdera det svenska medborgarskapet. Vägen till medborgarskap måste bli en viktig del av vägen in i det svenska samhället. Det handlar om förlängda tider för att kunna bli svensk medborgare och om krav på kunskaper i svenska och om hur det svenska samhället fungerar. Det måste också bli möjligt att i enlighet med folkrätten återkalla medborgarskap vid terroristbrottslighet samt då medborgarskapet har beviljats till följd av mutor eller oriktiga uppgifter.
  • Kvalificering in i välfärden för alla nyanlända. De som kommer till Sverige bör i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner, i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare. Det är både rimligt och rättvist.

Vi kan inte längre blunda för Sveriges integrationsmisslyckande och hur det påverkar vår förmåga att välkomna fler människor till vårt land. En stram migrationspolitik är en förutsättning för att vi ska kunna lyckas med integrationen. För att återta kontrollen och se till att vi får ett verkligt humant mottagande, där människor som har rätt att stanna här också kan välkomnas in i samhället, på riktigt.


Tobias Billström, Gruppledare i riksdagen (M)
Maria Malmer Stenergard, Migrationspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE