Vi vill göra det billigare att brygga öl i Sverige

M, SD och KD: Målet är sänkt skatt för mikrobryggerier i nästa budget

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2024-06-26

För att mikrobryggerierna ska ges bättre möjligheter att verka i Sverige remitterar vi nu ett förslag som sänker skatten på deras ölproduktion. Förslaget kommer att ingå i höstens budgetförhandlingar, skriver Elisabeth Svantesson, Oscar Sjöstedt och Jacob Forssmed.

DEBATT. Tack vare ett stort antal mikrobryggerier finns i dag en stor mångfald av ölsorter på Systembolagets hyllor. Samtidigt betalar svenska mikrobryggerier högre skatt på sin ölproduktion än mikrobryggerier i andra europeiska länder.

För att mikrobryggerierna ska ges bättre möjligheter att verka i Sverige remitterar vi nu ett förslag som sänker skatten på deras ölproduktion. Tillsammans med förslaget om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker är detta ännu ett steg för ett friare Sverige – och ett steg för fler lokalproducerade ölsorter till midsommar framöver.

 

Sverige befinner sig fortsatt i ett allvarligt ekonomiskt läge. Även om inflationen har fallit är tillväxten för låg. För att öka tillväxten framöver behöver vi stärka alla de småföretagare som kämpar och sliter för att varje dag göra Sverige rikare.

Det kräver flera åtgärder - det handlar bland annat om att säkerställa företagens kompetensförsörjning, regelförenklingar och sänkt skatt på arbete och företagande.

 

De senaste åren har antalet mikrobryggerier ökat snabbt i Sverige. Det har skapat en mångfald i ölsortimentet på både Systembolaget och på restauranger runt om i landet.

Av över 4 600 ölsorter på Systembolagets hemsida är mer än hälften producerade av lokala och småskaliga producenter. Inte minst Systembolagets lokalt och småskaligt producerade sortiment har gjort det möjligt för många att starta och driva bryggerier.

Det bidrar till en stor variation av ölsorter och till att svensk dryckeskultur har berikats.

 

Men mikrobryggerier bidrar med mer än så. Bryggerierna återfinns över hela vårt land där de skapar jobb och tillväxt. Det handlar oftast om små företag där ett passionerat hantverk står i centrum – ett hantverk som bidrar till en levande landsbygd och som är värt att bevara och utveckla.

Mikrobryggerier kan också bidra till svensk besöksnäring.

Därför är det angeläget att stärka deras förutsättningar. Det finns i dag en möjlighet att sänka alkoholskatten för mikrobryggerier enligt EU:s alkoholskattedirektiv. Sverige har hittills inte nyttjat den möjligheten.

Sänkt skatt på lokalproducerad öl skulle främja svenska mikrobryggerier och ge dem bättre förutsättningar att expandera och utveckla sina ölsorter.

Förslaget innebär att skatten sänks på öl från producenter med en årsproduktion på maximalt 3 000 000 liter

Vi är medvetna om att alkohol inte är en vara vilken som helst. Att sänka skatten för mikrobryggerier handlar därför inte om att i allmänhet sänka priset på alkohol.

Till följd av den småskaliga produktionen är hantverksöl väsentligt dyrare än industriellt tillverkad öl. Vi bedömer inte att folkhälsan kommer att påverkas av en eventuell skattesänkning.

Därför remitterar vi nu ett förslag som sänker skatten på öl från mikrobryggerier. Förslaget innebär att skatten sänks på öl från producenter med en årsproduktion på maximalt 3 000 000 liter. Förslaget kommer precis som andra skatteförändringar som remitterats att ingå i höstens budgetförhandlingar.

 

Tillsammans med förslaget om gårdsförsäljning innebär förslaget om skattesänkning för mikrobryggerier att vi främjar företagande och besöksnäring med koppling till småskalig och hantverksmässig dryckesproduktion.

Så skapar vi förutsättningar för de entusiaster som driver mikrobryggerier och för en svensk dryckeskultur präglad av måttfullhet och mångfald.


Elisabeth Svantesson, finansminister (M)
Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD)
Jacob Forssmed, socialminister (KD)

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.