Vapnen strömmar in över svenska gränsen

Debattören: Nu måste politikerna satsa på tullen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ett första, nödvändigt steg att stoppa skjutningarna är att begränsa inflödet av vapen, skriver Johan Lundgren. Bilden är ett montage.
Ett första, nödvändigt steg att stoppa skjutningarna är att begränsa inflödet av vapen, skriver Johan Lundgren. Bilden är ett montage.

DEBATT. I slutet på förra veckan lämnade övergångsregeringen över budgetpropositionen till riksdagen, och tar därmed det första steget mot att bestämma hur statens pengar ska fördelas under 2019.

Som aviserat är det en budget som i stort sett är fri från politiska satsningar på grund av det oklara politiska läget. Detta görs enligt principen att endast satsningar som krävs för att kunna upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner görs, och det är en rimlig princip. Men flera myndigheter som har att hantera stora samhällsutmaningar märker av detta i utebliven anslagshöjning för 2019, däribland Tullverket.

Samtidigt som regeringsfrågan drar ut på tiden upplever vi en tredje, intensiv, våg av skjutningar i Sverige under 2018. Enbart under oktober har det genomförts ett tjugotal skjutningar i landet, varav flera med dödlig utgång.

Ett första, nödvändigt steg att stoppa skjutningarna är att begränsa inflödet av vapen.

För varje år har skjutningarna blivit allt vanligare och fler har haft dödlig utgång. Under 2017 skedde 129 skjutningar, medan motsvarande siffra under 2016 var 119. 2015 låg siffran på 97 skjutningar. Situationen blir värre och värre och slutsatsen måste vara uppenbar för oss alla. Så här kan det inte få fortsätta. Det är alldeles för lätt att få tag i vapen och Sverige skiljer ut sig markant i förhållande till andra jämförbara länder. Gängvåldet påverkar tilltron till samhällets förmåga att skydda invånarna.

Ett första, nödvändigt steg att stoppa skjutningarna är att begränsa inflödet av vapen. Om Tullen omgående ska kunna ta ett krafttag mot vapensmugglingen så kan inte den anslagshöjning till Tullen som aviserades förra hösten anstå.

Därför uppmanar vi nu riksdagen att trots övergångsbudgeten möjliggöra för Tullen att kunna ta detta första, nödvändiga steg till att begränsa det dödliga våldet.

Om vi som samhälle menar allvar med att få bort vapen, droger och andra illegala varor från våra gator, måste det redan nu innebära en rejäl satsning på de personer och den myndighet som varje dag gör insatser för att stoppa de illegala varorna från att komma in i Sverige. En sådan satsning på Tullen är ett effektivt sätt att motverka kriminalitet samtidigt som det minskar belastningen på polis, sjukvård och socialtjänst.

Många gränsstationer står tidvis obevakade.

I vår rapport ”Helhetsgrepp: Så löser vi Sveriges trygghetsutmaningar” framhåller vi att Tullverket i dagsläget lider akut brist på personal som en följd av många års neddragningar av anslag.

Många gränsstationer står tidvis obevakade, vilket innebär att vapen och andra
illegala varor i stort sett ostört kan strömma in över gränsen på ett flertal platser i Sverige under ett flertal av dygnets timmar. Detta är en resursfråga.

Tullverket är en brottsbekämpande resurs som i dag inte utnyttjas tillräckligt. TULL-KUST har påtalat behov av 500 nya tulltjänstemän fram till 2020 för att kunna täcka upp för de brister som uppstått under många års neddragningar. Att stärka upp med fler tullare kan dessutom göras relativt snabbt till skillnad från polisen där det tar flera år att utbilda och rekrytera in nya poliser.

Låt inte svårigheten att bilda en ny regering förhindra samhällets arbete med att få bukt med skjutningarna. 2019 kan inte få bli ytterligare ett skjutningarnas rekordår.

Satsningar på Tullen kan inte anstå. Om detta borde det finnas politisk enighet.


Johan Lindgren, Förbundsordföranden för förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen (TULL-KUST).


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE