Ask har inte gjort något åt sexbrotten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Thomas Bodström (S): Regeringen mörkar handlingsförlamning genom att hänvisa till långbänkar, utredningar och överväganden

Sexuella övergrepp på flickor och kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Att bekämpa dessa brott är en viktig jämställdhetsfråga. Vi har ett nytt paket för att stärka skyddet för den sexuella integriteten och varje människas rätt till sin kropp. Här står den borgerliga regeringen helt handfallen.

Vi vill införa ett nytt brottsrubricering, synnerligen grov våldtäkt, med en påföljd på sex till tio års fängelse. Dessutom vill vi skärpa straffet för sexköp, från 6 månaders fängelse till ett år och införa rätt till skadestånd för den som utnyttjas. Alla former av sexhandel med människor är avskyvärd och måste bekämpas. Därför vill vi stryka brottet koppleri och istället kalla det vid dess rätta namn, nämligen människohandel. Det ger ett högre straffvärde och bättre förutsättningar för skadestånd till de utsatta.

Beatrice Ask har i stort sett inte genomfört några lagändringar under hela mandatperioden för att stärka flickor och kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Hon mörkar regeringens handlingsförlamning genom att hänvisa till långbänkar, utredningar och överväganden. Den inställningen duger inte. Det går inte att ha en justitieminister som jämt och ständigt skyller ifrån sig. Hon har givit passiviteten ett ansikte.

Straffskärpningar kan vara nödvändiga och bra om de riktas på rätt sätt. Flickor och kvinnor i Sverige behöver ett bättre skydd mot grova sexuella kränkningar. Men det finns ytterligare åtgärder som måste göras för att förebygga och förhindra sexuella övergrepp. Det gäller att vända på stenar för att komma åt strukturella problem som till exempel varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal i Sverige.

Vi vill även införa ett nationellt kunskapscentrum för att förbättra forskningen om sexualförbrytare och utöka behandlingen av dessa. Det förebyggande arbetet med män som är i riskzonen ska prioriteras. Vi vill förbättra behandlingen av sexualbrottsdömda i kriminalvården och se till att det finns uppföljning vid frisläppandet. Många behöver fortsatt vård. Det ska även finnas särskild kompetens på akutsjukhusen för dem som utsatts för sexuella övergrepp, så kallade våldtäktskliniker. Södersjukhuset är ett bra exempel på detta.

Vi vill dessutom att målsägandebiträden för brottsoffer i sexualbrottsmål ska komma in tidigare i processen, redan i inledningen av förundersökningen. Det stöd och den hjälp ett målsägandebiträde kan ge betyder mycket för den som utsatts för våld eller sexuella övergrepp.

Vi socialdemokrater har länge krävt att stalkning blir ett brott. Det förslag som nu tagits fram av regeringen är inte tillräckligt skarpt. I stalkningsutredningen som tillsattes under den förra mandatperioden med socialdemokratisk regering fanns även ett viktigt förslag om att förbättra besöksförbudet i den gemensamma bostaden. Kraven för att kunna tillämpa besöksförbud i den gemensamma bostaden är idag för högt ställda. Besöksförbudet fick aldrig det förebyggande syfte som önskats.

De förändringar vi socialdemokrater föreslår skulle ge ett väsentligt bättre skydd för flickor och kvinnor i Sverige. Arbetet med att stärka deras rättigheter och öka tryggheten får aldrig upphöra utan måste utvecklas hela tiden. Nu har snart fyra år gått förlorade.

Thomas Bodström
Ordförande i justitieutskottet (S)

Publisert:

Ämnen i artikeln