ÅSIKT

M:s jobbpolitik har misslyckats

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ibrahim Baylan (S): Magstarkt att kalla vår politik jobblös när arbetslösheten har ökat under Reinfeldt

Ibrahim Baylan.

Den 19 september står svenska folket inför ett vägval. Valet står mellan fler jobb eller ökade klyftor, mellan skattesänkningar till välbärgade eller välfärdssatsningar som gynnar alla.

Under Alliansens tid vid makten har antalet arbetslösa ökat med 100 000 personer, sysselsättningen har sjunkit motsvarande 100 000 jobb och utanförskapet har ökat med 70 000 personer. Det är inget snyggt facit. Den internationella krisen är en förklaring till utvecklingen men regeringens politik har också förvärrat krisen. Socialbidragen ökar i 8 av 10 av landets kommuner. Det är den borgerliga bidragslinjen. Moderaterna har misslyckats med att få fram fler jobb. Detta försöker nu Moderaterna mörka och de kallar ungdomsarbetslösheten för en synvilla. Det är väl magstarkt när Moderaternas partisekreterare kallar vår rödgröna politik för jobblös.

Vi rödgröna har presenterat en regeringsplattform med fokus på jobben och välfärden. Från vårbudgeten bär vi med oss ett brett program med 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. Vi sänker skatten för småföretagen och investerar i infrastruktur, bostäder, högskolor och universitet. Vi bryter nedskärningstrenden i skolan, vården och omsorgen – där omkring 25 000 anställda sagts upp.

Att bryta ungdomsarbetslösheten är en av de viktigaste politiska uppgifterna för en rödgrön regering. Ett av de första besluten kommer att vara att avskaffa Aktivitetsförbudet, det vill säga att unga människor som behöver komma vidare måste vänta i tre månader på praktik och utbildning. Dessutom slopar vi arbetsgivaravgiften för den som anställer en arbetslös ungdom. Vi vill också inrätta ett särskilt ungdomsavdrag och ger stöd till de som inrättar en praktik- eller traineeplats för en arbetslös ungdom.

I vår rödgröna regeringsplattform är välfärden i fokus. Vi sätter detta före breda skattesänkningar. Redan i våras presenterade vi förslag på välfärdsinvesteringar på 12 miljarder kronor mer än regeringen – för att förbättra bland annat skolan, vården, barnomsorgen och äldreomsorgen. Nu höjer vi välfärdsambitionerna ytterligare och investerar omkring 10 miljarder mer i jobb och välfärd. Vår politik handlar om satsningar på fler lärare i skolan, sänkt maxtaxa, mindre grupper och fler personal i barnomsorgen. Vi föreslår också en maxtaxa i hemtjänsten, fria timmar i äldreomsorgen och att pensionärsskatten ska tas bort.

Men välfärd handlar inte bara om skolan, vården och omsorgen – det handlar också om trygghet. Därför vill vi ta bort den stupstock i sjukförsäkringen som alliansregeringen infört, så att svårt sjuka människor inte längre kan slängas ut ur sjukförsäkringen efter ett förutbestämt antal dagar, oavsett om de är friska eller inte. Vi vill också höja ersättningsnivåerna i a-kassan och gör a-kasseavgifterna lägre så att fler människor har en dräglig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Alliansens företrädare kallar detta att satsa på bidrag och transfereringar – vi kallar det att satsa på välfärden och på ett mer tryggt och mänskligt Sverige.

Schlingmann måste förklara på vilket sätt vi få ett bättre samhälle av att cancersjuka lämnas utan sjukförsäkring. Schlingmann måste tala om på vilket sätt Sverige blir ett bättre land att leva in för att tusentals arbetslösa inte har något skydd genom a-kassa. Vad är det som är bra med att öka klyftorna i Sverige och ställa olika grupper mot varandra, Per Schlingmann?

Vi väljer välfärden framför skattesänkningar till välbärgade. Alliansen gör en annan prioritering. Det borgerliga valmanifestet innehåller förslag om motsvarande 100 miljarder i skattesänkningar. Det skulle resultera i att uppsägningarna i välfärden fortsätter och att vi tvingas betala allt mer av välfärden med höga avgifter och dyra försäkringar. Det är detta, och inget annat, vägvalet handlar om den 19 september.

Ibrahim Baylan
Partisekreterare Socialdemokraterna

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik