Oansvarigt att ivra för euro i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hans Hoff (S): De borgerliga ger motstridiga besked om Sverige ska folkomrösta eller inte

Trots den pågående eurokrisen – med Grekland som främsta exempel för oron inom EMU – står folkpartiet fast vid sitt löfte att Sverige så snabbt som möjligt ska gå över till euron.

Inte ens när statsminister Reinfeldt (M) säger i tv att han inte ser valutaunionen som något Sverige omedelbart ska gå med i, så släpper Folkpartiet sitt vallöfte. Sverige ska stressas in i euron mitt i eurokrisen. Folkpartisten och EU-ministern Birgitta Ohlsson ger kontraorder direkt efter Reinfeldts besked: "Vi i Folkpartiet har inte tappat ett uns av vår euroentusiasm" säger hon. På en rak fråga om Folkpartiet vill ha en folkomröstning om euron under nästa mandatperiod svarar Ohlsson: ”Ja, det är vår ambition att det ska bli så, absolut.”

Nu råder stor osäkerhet vad som gäller. Svenska väljare kan helt enkelt inte säkert veta om de vaknar upp med euron om de röstar borgerligt i valet. De rödgröna partierna har samtliga gett samma besked: ingen ny euro-folkomröstning under hela nästa mandatperiod 2010-2014. Folkpartiet och den borgerliga regeringens spretiga agerande lämnar däremot en stor osäkerhet för Sverige när det gäller valutaunionen under nästa mandatperiod, och därmed sätter de ekonomin och jobben i fara.

Greklands underskott är 12 procent av BNP. De borgerliga har redan utlovat stora skattesänkningar på 100 miljarder kronor nästa mandatperiod om de vinner valet. 100 miljarder kronor motsvarar 3 procent av Sveriges BNP. Och arbetslösheten är över 9 procent. Det påminner om utvecklingen 1991-94 då hög arbetslöshet i kombination med stora ofinansierade skattesänkningar gjorde att den borgerliga regeringen kastade Sverige in i 12 procents budgetunderskott. En grekisk situation som den nya socialdemokratiska regeringen fick reda ut.

Det överskott om 70 miljarder som socialdemokraterna lämnade över till Fredrik Reinfeldts regering har förbytts i ett lika stort underskott i år, 2010. De närmare 100 miljarder kronorna i skattesänkningar – som främst gynnat den rikaste tiondelen av svenska folket – har rivit djupa sår i statens finanser.

Man kan tycka att det skulle vara bra om regeringen Reinfeldt ger besked om vad som gäller. Istället får vi motstridiga besked i eurofrågan. Det är ovanligt att regeringar så öppet visar så stor oenighet i en sån viktig fråga som vi sett de senaste dagarna. Särskilt så nära inpå ett val. Sverige behöver ett tydligt och stabilt politiskt ledarskap. Vilket vi tyvärr saknar i dag.

Hans Hoff

Riksdagsledamot (s)

Publisert: