Alliansen sviker transpersoner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Hägglund, det räcker inte att tycka synd om hbt-personerna

För en vecka sedan startade Folkpartisten Amanda Brihed en debatt om transsexuellas rättigheter att få bilda familj och i går kunde vi läsa socialminister Göran Hägglunds reaktion. Han undvek att svara på frågan om att kunna få bilda familj. Däremot lät han meddela att det är synd om transsexuella och att det är viktigt att arbeta för att deras hälsa ska bli bättre. Men det är inte det den här debatten handlar om, den handlar inte om hälsa. Den handlar om rättigheter – om mänskliga rättigheter. Till Amanda Brihed vill vi rikta följande: Så länge ditt parti samarbetar med Kristdemokraterna är ni lika mycket ansvariga som de är för att inget händer på detta område.

Könstillhörighetslagen, som reglerar hur man kan få nytt juridiskt kön och könskorrigerande operationer, är föråldrad, inhuman och måste skyndsamt göras om. Detta ansåg vi redan år 2005 och den utredning som då tillsattes kring lagen tillkom efter Hbt-socialdemokraters uppvaktning av dåvarande socialdemokratiska socialministern, Ylva Johansson, som engagerade sig starkt i frågan.

För att få möjlighet att leva sitt liv som det kön man själv upplever sig ha måste en transsexuell person idag uppfylla en mängd kränkande krav, krav som också kritiserats hårt av Europarådets kommissarie för de mänskliga rättigheterna, Thomas Hammarberg. Den allvarligaste kränkningen handlar om statens vilja att begränsa transsexuellas möjlighet att få barn. Transsexuella som inte är sterila kan varken få nytt personnummer eller könskorrigerande operationer av genitalier. Patienterna får inte ens frysa ned könsceller att använda senare. Samtidigt anser en enad läkarkår att den könskorrigerande behandlingen är livsviktig för patientgruppen. Vi anser att det är fruktansvärt att Sverige på detta sätt fråntar en viss grupp deras reproduktiva rättigheter! Denna typ av villkorade tvångssteriliseringar pågår gentemot transsexuella i hela världen, men att andra länder vägrar låta medborgare byta juridiskt kön utan sterilisering kan inte vara en acceptabel ursäkt för att göra så också i Sverige.

De signaler staten sänder med kravet på sterilisering är att transsexuella inte är lämpliga som föräldrar efter att de korrigerat sina kroppar. För oss är ett sådant synsätt motbjudande och borde förpassas till den historiska sophögen.

När den socialdemokratiska regeringen tillsatte utredningen för att se över könstillhörighetslagen, där steriliseringskravet ingår, var kunskaperna sämre än de är idag. Betänkandet blev därför inte bra, men föreslog ändå att det skulle vara tillåtet att frysa ned könsceller. Ett litet men viktigt steg i rätt riktning framåt för lika rättigheter för transsexuella. Idag kan inte den moderatstyrda Alliansregeringen skylla på okunskap. Frågan har debatterats i såväl press som i de politiska partierna sedan några år. Många är vi som förfasar oss över att tvångssteriliseringarna fortfarande pågår. Ändå tiger regeringen. Orsaken är Kristdemokraterna som inte kan acceptera fertila transsexuella. Och det är skälet till varför socialminister Hägglund redan 2007 gömde undan utredningen om könstillhörighetslagen långt ner i skrivbordslådan. Regeringen Reinfeldt, där Folkpartiet ingår, offrar transexuellas mänskliga rättigheter för att Kristdemokraterna – alliansens minsta parti som gjort det till sitt signum att driva en såväl kvinnofientlig som hbt-fientlig politik – ska känna sig nöjda.

Tvångssteriliseringarna är en vedervärdig, medeltida kvarleva som kommer att leva kvar så länge vi har en regering där Kristdemokraterna ingår. Sveriges transsexuella behöver en rödgrön regering!

Anders Selin,

förbundsordförande

Hbt-socialdemokrater Sverige

Lukas Romson,

ledamot Hbt-socialdemokrater Stockholm,

transsexuell och tvångssteriliserad

Publisert: