Morgan Johansson låter terrorismen segra

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jonas Morian.
Jonas Morian.

När Morgan Johansson nu signalerar att socialdemokraterna släpper vallöftet om att riva upp FRA-lagen och nu vill ge Säpo rätt att signalspana, visar han att terrorism fungerar. Det går inte gärna att tolka det annorlunda.

Terrorism handlar om att genom hot och våld tvinga fram politiska eller andra typer av förändringar. Taimour Abdulwahab ville, enligt det meddelande han innan sprängningarna skickade, att Sverige skulle dra tillbaks sina trupper från Afghanistan och att konstnären Lars Vilks skulle tystas. Just det lär inte ske på grund av bombdåden. Däremot riskerar nu samhällsklimatet i Sverige att hårdna ytterligare och granskningen av medborgarna öka – samtidigt som misstänksamheten och oron växer.

Det är för mig obegripligt hur Mona Sahlin och socialdemokratin kan låta detta ske. Nu om någonsin behövs det politiskt ledarskap och en oppositionspolitik som pekar ut en annan väg än ökad kontroll.

Islamistiska extremister är inte ensamma om att vilja tysta röster som anses störa. Sådana tendenser finns på många håll; såväl bland religiösa som politiska extremister. Och när det efter ett fruktansvärt bombdåd som det i helgen höjs röster på hårdare tag så är det dessvärre alltför lätt för ryggradslösa politiker att dras med. I själva verket borde terrorism och andra hot mot vårt öppna samhälle mötas med ett värnande av grundläggande demokratiska fri- och rättigheter.

Lyckligtvis finns det självklart fortfarande ett motstånd mot de idéer Morgan Johansson nu uttrycker. Det finns ett ännu livaktigt nätverk av ”Sossar mot Storebror” som föddes när FRA-debatten kom igång i Sverige för några år sedan. Även i den socialdemokratiska riksdagsgruppen vet jag att det på flera håll finns en stor ilska emot att Johansson verkar strunta i kongressbeslut om att verka för en ny och bättre beredning i dialog med svenska folket om FRA-lagen.

Ännu är det inte för sent. Efter ännu ett svidande valnederlag måste socialdemokratin på allvar förnyas och våga ompröva många politiskt heliga kor. Att låta terrorister diktera dagordningen är dock inte rätt väg att gå.

Jonas Morian

Publisert: