Debatt

Vi återföds handikappade för att lära oss

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ängelterapisten: Respektera min övertygelse, Sturmark

Under den senaste tiden har en debatt, initierad av journalisten Christer Sturmark, pågått. Debatten har handlat om den föreläsning som jag den 8 november höll för Täby kommuns personalförening.

Debatten har bitvis varit saklig och ifrågasatt om det är riktigt att kommunanställda ska gå på föreläsningar av andlig karaktär. Eftersom vi lever i en demokrati och har både religionsfrihet och åsiktsfrihet står det alla fritt att ha en åsikt.

Åsiktsfrihet är ett privilegium, sett ur ett världsperspektiv och något vi inte bör vara vårdslösa med.

Journalister har ett stort ansvar och bör hålla sig för goda för att förvränga, ljuga och skada människor för sin egen personliga vinnings skull. Det är min avsikt att här rätta till några av de värsta feltolkningarna som Sturmark råkat göra.

Min tro är att vår själ väljer att inkarneras flera gånger och under just de omständigheter och utmaningar som den behöver för att utvecklas.

På föreläsningen sa jag att själen kan välja att födas in i olika scenarios. Till exempel kan själen födas med ett handikapp eller någon annan utmaning om det fyller ett specifikt syfte. Att detta skulle vara någon reprimand är något Sturmark själv lagt till. Att förlust av närstående skulle vara ett tecken på andlig upplysning kommer inte från mig.

En av deltagarna berättade om de många tragiska förlusterna av närstående som präglat hennes liv. Hon hade varit hos ett medium som antytt att det kunde vara en del av hennes läroprocess och utveckling. Detta medium var inte jag och jag kan därför inte stå för det uttalandet.

Det är min övertygelse, och den bygger på mina personliga upplevelser, att alla människor kan kommunicera med en högre kraft, energi eller hur vi än väljer att namnge den. Vidare tror jag på individens egen förmåga att ta ansvar och själv skapa sitt liv utifrån sina egna förutsättningar.

Vi är alla individer och jag förbehåller mig rättigheten att själv definiera min livssyn.

I vårt demokratiska och humanitära land Sverige, år 2010 är vi många som ”gillar olika”, Christer Sturmark. Och detta anser jag att du ska respektera som den humanist du påstår dig vara.

Branka Okeijn

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik