Lars Ohly lyckades ena Vänsterpartiet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2011-08-10

Jonas Sjöstedt (V): Nu måste efterträdaren utses i öppen process

I går meddelade Lars Ohly att han inte kommer att kandidera för en ny period som partiordförande vid kongressen i januari. Lasse har varit en partiledare med stora kvaliteter som alltid har gjort sitt bästa för sitt parti.

Lars Ohly fick en tuff uppgift som ordförande. Han fick ta över ett parti som präglades av inre konflikter och vikande stöd. Läget i dag är helt annorlunda. Under Lasses ordförandeperiod har partiet enats och debattklimatet och stämningen har blivit oerhört mycket bättre. Nya medlemmar strömmar till partiet. Lars Ohly var också den person som förde Vänsterpartiet in i det rödgröna samarbetet och nästan gjorde oss till ett regeringsparti.

Men nu måste Vänsterpartiet förändras. Efter valet har det skett en självkritisk och öppen genomgång av partiets politik, inte minst genom­ den framtidskommission­ som har arbetat. Våra grundläggande värderingar om solidaritet,­ om feminism och socialism, ligger­ fast. Men det finns en ny insikt om att vi behöver utveckla våra idéer­ och förslag om hur vi ska skapa­ ett mer solidariskt, miljövänligt och rättvist Sverige. Det är bra och nödvändigt.

Att utveckla vår politik och det sätt som vi för fram den på är de stora uppgifterna inför och under­ vår kongress i januari. Men det finns också en debatt om vilka som ska vara våra ledande företrädare och vem som ska vara vår ordförande. För mig hänger det ihop. I en tid då vi utvecklas och förändras som parti är det naturligt att också välja ny partiledning.

Visst har det hänt tidigare att vi har haft flera kandidater till posten som partiledare på våra kongresser. Men aldrig förut har valet­ skett så öppet som denna gång då flera kandidater i god tid flaggar för att de ställer upp. Jag är en av dem. Till min glädje har vi fler mycket starka kandidater som Ulla Andersson och Hans Linde och jag hoppas och tror att fler kommer att kliva fram. Sättet att välja våra företrädare är på väg att ändras från slutenhet till öppenhet.

I varje parti finns det starka informella maktstrukturer där de med rätt information och kontakter kan påverka beslut och val.

I val av personer har mäktiga valberedningar, personkontakter och snack i korridorerna ibland fått spela för stor roll. Många av oss vänsterpartister såg med förundran på socialdemokraternas slutna process, liknande ett påveval, när de valde partiledare.

Så vill vi inte ha det. Genom ett helt öppet val med flera kandidater som träder fram tidigt kan makten över valet verkligen flyttas till partiets medlemmar i lokalavdelningarna som i lugn och ro kan bjuda in kandidaterna, nominera och bestämma vem eller vilka de vill ha som partiledare. Det är en demokratisering av processen. För att det ska fungera väl bör vi som kandiderar öppet beskriva hur vi vill skapa en starkare vänster och ett bättre Sverige.

Jag hoppas och tror att det kommer ske under hösten. Det kan också fungera som en inbjudan­ till debatt och som ett sätt att visa folk utanför vårt parti vilka visioner och idéer vi har. Så kan en diskussion om personer bli en öppen debatt om idéer. Det är ett sådant öppet och demokratiskt vänsterparti som jag vill ha.

Även om Vänsterpartiet är ett växande parti med många nya medlemmar så har partierna generellt svårt att dra till sig och behålla­ medlemmar. Att demokratisera partierna är ett sätt att modernisera dem. Öppna personval är en del av en sådan utveckling.

I Finland har såväl Vänsterförbundet som de gröna gått ett steg längre och väljer partiledare genom allmän omröstning bland medlemmarna. Jag är inte säker på att vi ska göra det även här, men vi bör absolut pröva tanken inför framtida val. Vi bör också över­väga att ibland avgöra viktiga politiska vägval i vårt parti, som en framtida regeringsmedverkan, genom medlemsomröstning. Det skulle skapa mer debatt och större inflytande för den vanlige medlemmen. Jag tycker också att tiden är mogen för delat ledarskap i Vänsterpartiet för att skapa en mer rättvisande bild av vilka vi är som parti och rörelse.

Vi är anhängare av en levande, öppen och demokratisk socialism, det bör speglas i hur vi är som parti.

Jonas Sjöstedt