Nu tvingas svenskar bli LSS-flyktingar

Debattören: Regeringens nedmontering av assistansen tvingar familjer på flykt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Idag bevittnar vi en brutal nedmontering av LSS, skriver Inger Tolsved Rosenkvist.

TT/montage

DEBATT. Eijas föräldrar har gett upp. Eija har en funktionsnedsättning och nu flyttar familjen 93 mil norrut i slutet av augusti. De lämnar sitt hem, två fasta jobb och sin äldsta dotters sociala sammanhang för att få hjälp av en anhörig i Boden.

Staten svek. Hemkommunen svek. Eija fick ingen personlig assistans och föräldrarna ser ingen möjlighet att kunna börja arbeta till hösten som det var tänkt. De får inte ihop det och nu tvingas familjen att flytta för att få hjälp av en släkting. Är det så vi vill ha det?  LSS-flyktingar i ett land med ett av världens högsta skattetryck?

Jag är själv förälder till en son med funktionsnedsättning och jag är förskräckt över hur samhället på så kort tid drastiskt har förändrats. Regeringen har under denna mandatperiod monterat ner den personliga assistansen och slagit sönder livet för tusentals familjer.

Men vem är det man tror att man lurar när man bara flyttar kostnader från ett kostnadsställe till ett annat?

Om Eija hade fått personlig assistans hade det i sig skapat jobbtillfällen samtidigt som föräldrarna hade kunnat börja arbeta igen och betala skatt. Det hade också fört med sig mer självständighet åt Eija och en bättre tillvaro för familjen.

Eijas familj är inte den enda. Jag vet många familjer som tvingats lämna sina hem för att flytta till en annan kommun i hopp om att få hjälp med behövda LSS-insatser eller till en anhörig som kan avlasta.

Stefan Löfven och Socialdemokraterna har skapat en ny form av flykting i välfärdslandet Sverige – LSS flyktingar. Att avveckla LSS är en samhällsekonomisk katastrof för att inte tala om det stora mänskliga lidandet. Det måste få ett slut.

Idag bevittnar vi en brutal nedmontering av LSS, en av de största frihetsreformerna i svensk historia. Det har inneburit ett dramatiskt övervältrande av ansvar på varje enskild kommun. Familjer hamnar i kläm eller mellan stolar, lämnas utan hjälp och tvingas på flykt.

När regeringen drar in assistansen drar de inte bara in möjligheten för många med funktionsnedsättning att leva självständiga liv, de drar även in möjligheten för anhöriga att arbeta och ha ett liv utanför att vårda i hemmet.

Att få barn förändrar livet. Att få barn med funktionsnedsättning förändrar det ännu lite mer. För min familj har det inneburit en lång rad anpassningar. Vi har bytt jobb och byggt om vårt hus. Vi har ändrat massor i vardagen. Det har varit tufft att forma hela vårt liv efter vår sons behov. Det har varit tufft, men det har gått.

Vi har i det mesta kunnat leva som en ”vanlig” familj. Utan assistansen hade detta inte varit möjligt. Genom LSS har vi som familj fått det stöd som gjort att vår son kan få ett mått av självständighet och att vi andra i familjen har kunnat fortsätta leva som produktiva medlemmar av samhället. Vi jobbar, vi bidrar och vi betalar skatt.

Men vad ska vi föräldrar förvänta oss av samhället om Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter att montera ner LSS? Är det tillbaka till institutionsboende och rådet att glömma ditt barn? Är det bättre att anhöriga sliter ut sig och blir sjukskrivna istället för att arbeta och betala skatt?

Sverige ska vara ett samhälle där alla får plats. Ett samhälle där alla får chansen att leva ett självständigt liv. Det gäller även människor som har en funktionsnedsättning.

Regeringens neddragningar har ryckt undan friheten från alldeles för många, och ännu fler hotas av indragen assistans. Nu måste lagen återupprättas så att assistansanvändare och deras anhöriga får friheten tillbaka. Så att de kan flytta tillbaka till sina hem.

Inger Tolsved Rosenkvist, toppkandidat Region Skåne Liberalerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

Sluta straffa dem som behöver LSS, F-kassan

LÄS OCKSÅ

Får verkligen alla vara med i laget Sverige?

Publisert: