ÅSIKT

Mitt lagliga vapen är inte problemet här

Debattören: Varför vill politikerna göra livet surt för oss sportskyttar?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vapen som köpts på laglig väg är, i förhållande till de olagliga vapnen, sällsynta i den grova brottsstatistiken, skriver debattören.
DEBATT

DEBATT. Efter en rekordsnabb behandling inom EU där man bortsåg från sina egna regler för lagstiftning och helt struntade i en konsekvensanalys, så röstades Vapendirektivet igenom i EU-parlamentet den 14 mars 2017. C, L, KD och SD röstade nej till förslaget medan M tillsammans med S, V, FI och MP röstade ja.

Nu pågår arbetet med att implementera Vapendirektivet i svensk lagstiftning och det arbetet skall vara klart senast den 14 september 2018. Regeringens utredare, Kazimir Åberg presenterade sitt förslag den 9 januari.

Det är tydligt att utredaren valt den hårda linjen, och förslaget är betydligt restriktivare än direktivet kräver. Detta är förvånande med tanke på att många EU länder tvärtom diskuterar en så mild implementering som möjligt av direktivet i sin lagstiftning.

Länder som Frankrike, Tjeckien, Malta, Polen, Ungern, Italien, Finland och Slovakien. Utrymmet finns naturligtvis även för Sverige att värna sina legala vapenägare i enlighet med EU-parlamentets uttryckliga vilja och undvika onödigt restriktiva förslag som bara skapar stora problem för jakt och sportskytterörelsen.

Forskningen visar tydligt att legala vapen inte är ett problem i Sverige. Det finns totalt 1,9 miljoner legala vapen i Sverige, men endast 1,2 fall av grov brottslighet per år där vapnet haft legalt ursprung.

Alla som har hängt med i nyhetsrapporteringen på senare tid vet däremot att vi har ett stort problem med skjutningar, med över 320 skjutningar och 43 döda under 2017. Dessa skjutningar sker med illegala insmugglade vapen från företrädesvis Balkan.

Att försvåra för legala vapenägare att utöva sitt intresse kommer alltså inte att göra minsta skillnad vad gäller problemet med illegala vapen, vare sig i Sverige eller någon annanstans i Europa.

Det finns cirka 620 000 svenska legala vapenägare, det representerar nästan 10 procent av den röstande befolkningen. Under ett valår borde den politiska viljan finnas att inte försämra möjligheterna för svenska sportskyttar och jägare, utan förslaget borde ändras för att bättre följa EU-parlamentets intention att inte försvåra för legala vapenägare och fortfarande uppfylla direktivets krav. Jag uppmanar regeringen att skicka tillbaks utredningen till ritbordet för ”att det inte skall bli onödigt betungande för enskilda tillståndsinnehavare”.


Pia Clerté, dynamisk sportskytt, svensk mästarinna dynamiskt gevär


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM

Vapen