Debatt

Utan barnbidrag blir mammorna fattigare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Enastående Föräldrar: KD glömmer att kvinnor har lägre lön

Kvinnor, särskilt kvinnor med barn och i synnerhet ensamstående mammor jobbar i högre grad deltid än män i motsvarande situation. De har oftare lågstatusyrken utan karriärmöjligheter och lever oftare än gruppen män, gruppen pappor och gruppen ensamstående pappor, på eller under fattigdomsstrecket. Generellt kan sägas att ”gruppen kvinnor” har sämre ekonomiska villkor än ”gruppen män”

Kristdemokraterna vill att staten ska “signalera” att pappor är “viktiga” genom att dela barnbidraget lika mellan föräldrarna. För en ensamstående mamma med låga inkomster kan barnbidraget vara skillnaden mellan en anständig tillvaro och fattigdom. Det är ingen symbolisk summa utan en reell möjlighet att försörja sig och sina barn. Att använda dessa pengar för att symboliskt signalera det ena eller andra är inte “rättvist” utan cyniskt.
Det verkar som om alla föräldrar är medelklass med goda inkomster i KD:s värld. Och att alla barn med separerade föräldrar bor växelvis hos mamma och pappa under lika ekonomiska villkor. Det stämmer inte med våra erfarenheter. Samhället är inte jämställt från början. Den här sortens jämställdhetsåtgärder, där pengar ska delas mellan könen, riskerar att slå väldigt fel. Resultatet blir att pengar förs över från en ekonomiskt missgynnad grupp, till en ekonomiskt mer gynnad grupp.

Det är inte heller så att pappor skulle vara diskriminerade. Pappor har unika möjligheter till goda relationer med sina barn genom den könsneutrala föräldraförsäkringen. Det är en fantastisk möjlighet, men endast 22% av alla föräldradagar tas ut av pappor.

Det är ingen tvekan om att jämställdhet bör eftersträvas i samhället. Men man måste börja i andra änden: först när samhället är jämlikt, kan och ska barnbidraget delas.

Kajsa Widegren

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Jämställdhet

ÄMNEN I ARTIKELN

Jämställdhet