Häv blockaden nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ship to Gaza: Palestiniernas umbäranden har inte ökat säkerheten för israelerna

Segelskonaren Estelle, som snart seglar mot Gaza.
Segelskonaren Estelle, som snart seglar mot Gaza.

I dag, den 14 juni, har den orättfärdiga och inhumana blockaden mot Gazaremsans 1,7 miljoner invånare pågått i fem år. Under dessa år har fler än en kvarts miljon barn fötts i Gaza. När skall de och deras familjer få uppleva något annat liv än instängdheten?

Blockaden inskränker gazabornas möjlighet att importera och exportera varor och att resa in och ut ur området. Den berövar dem försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten, framtidshopp och kulturellt utbyte. Framförallt berövar den dem möjligheten att planera och agera för en bättre framtid.

Världssamfundet får inte acceptera att belägringen institutionaliseras och normaliseras.

I dagarna undertecknade 50 internationella biståndsorgan och människorättsorganisationer (däribland Amnesty International, Oxfam, Unicef, Unesco och WHO) ett gemensamt upprop där man kräver att blockaden omedelbart hävs. Från de statliga och överstatliga etablissemangen har det hittills varit tyst. Nu måste Sverige, EU och världens regimer sätta kraft bakom de fördömanden man gång på gång formulerat.

Vi vet att blockadmakterna, Israel och Egypten, inte är okänsliga för politiska påtryckningar.

Efter den internationella storm mot blockaden som uppstod med den första Frihetsflottan, sommaren 2010, steg exempelvis införseln av förnödenheter från cirka 20 till cirka 40 procent av nivån före blockaden. Det var en viktig förbättring men långt ifrån tillräckligt. Fortfarande begränsar blockaden införsel av byggmaterial och reservdelar för återuppbyggnad av Gazas industrier, bostäder, sjukhus, skolor och infrastruktur. Fortfarande hindrar blockaden Gazas näringsliv från att exportera mer än några få procent av vad man exporterade före blockaden. Fortfarande måste en majoritet av Gazaborna uthärda otjänligt dricksvatten och elavbrott under en stor del av dygnet. Fortfarande lider man stor brist på mediciner och sjukvårdsmateriel. Fortfarande förhindras palestinierna i Gaza att möta sina landsmän och släktingar på Västbanken. Fortfarande förvägras Gazas ungdomar möjligheten att forma sin framtid genom högre utbildning. Fortfarande gör militära bevakningsåtgärder 35 procent av Gazas jordbruksmark och 85 procent av dess fiskevatten oåtkomligt. Fortfarande förnekar blockadpolitiken människorna i Gaza deras grundläggande mänskliga rättigheter.

Hur de än försöker misslyckas blockadvännerna med att förklara hur blockaden och palestiniernas umbäranden skulle kunna ge israelerna större säkerhet. FN, Röda korset och andra biståndsorgan verksamma i Gaza gör en annan analys: blockaden är ett instrument för kollektiv bestraffning, där alla invånare bestraffas för handlingar och politiska ställningstaganden som merparten av dem aldrig varit delaktiga i. En sådan strategi är inte bara är olaglig och omänsklig, den är också destruktiv för alla parter och ett oöverstigligt hinder för en rättvis och varaktig fred i området.

Därför gör svenska Ship to Gaza nu ett nytt försök att bryta blockaden i en fredlig ickevåldsaktion. Med vår nyinköpta segelskonare Estelle seglar vi de 5000 sjömilen från Sverige till Gaza med förnödenheter och solidaritet till människorna i Gaza. I hamnarna längs vägen kommer det att anordnas opinionsbildande evenemang och konserter för att rikta världens blickar mot inhumana, illegala och destruktiva blockaden. Frågan vi ställt oss och som vi vill att också du ställer dig är enkel: är palestinier människor med rättigheter, som individer och som folk?

Freden och rättvisan kräver att blockaden hävs. Därför seglar Ship to Gaza igen.

Staffan Granér

Ship to Gaza

Publisert: