Debatt

Därför var Durban en framgång

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Dit EU går följer andra efter. Ibland under press, men de följer efter.

Vid klimatkonferensen i Durban fungerade den Europeiska unionens strategi. EU var tydliga med att vi enbart skulle engagera oss i ännu en Kyotoperiod om parterna i Durban kom överens om en tydlig färdplan till ett avtal som är rättsligt bindande för alla parter.

Durban levererade denna färdplan. Den klargör att ett nytt juridiskt ramverk måste vara fastställt 2015 och träda i kraft 2020. Den säger också att den nya klimatordningen måste vara mer ambitiös än den vi har nu.

Genom enighet och beslutsamhet uppnådde EU vad många trodde var omöjligt. Vi satte press på de stora utsläppsländerna. Vi motbevisade de som trodde att EU skulle ge efter för Kina och Indien. Vi fick lov att kämpa in i det sista, men lyckades för första gången att få samtliga länder att anta en gemensam och global juridisk ordning för att minska utsläppen.

Dit EU går följer andra efter. Ibland under press, men de följer efter.

Färdplanen innebär inte några stora förändringar i dag eller inom en nära framtid. Men det är ändå en mycket god nyhet att alla länder år 2020 kommer att vara rättsligt förpliktade att minska utsläppen enligt en gemensam ordning.

Alla vetenskapliga rön pekar dock på att de globala utsläppen måste nå sin topp tidigare än 2020.

EU kommer inte att luta sig tillbaka och invänta det nya stora avtalet. Vi ska kämpa för att åstadkomma mer: Fler förnybara energikällor och bättre energieffektivitet, smartare beskattning och större utsläppsminskningar. Detta kommer att ha en positiv effekt på tillväxten och arbetsmarknaden här i Europa. Tills avtalet träder i kraft år 2020 måste resten av världen göra som oss och överväga hur de kan öka sina ambitioner.
 

EU hade gärna sett det nya systemet verkställas långt tidigare. Men många av de stora utsläppsländerna var inte redo för det än. Genom att godkänna resultatet av Durban har de gått med på att vara redo senast 2020.

Under tiden kommer Kyotoprotokollet att fungera som en bro till den nya globala ordningen. EU har alltid stött Kyoto och vill bevara protokollets nyckelelement inför framtiden. Vi har baserat vår lagstiftning på Kyotoprinciper och är den region som har den mest ambitiösa målsättningen under Kyoto – och vi uppnår den. Vi är faktiskt på väg att prestera långt över vårt mål.

Om det är en sak vi har lärt oss här i Europa så är det detta: Förpliktande mål fungerar. De hjälper regeringar att fokusera även när andra politiska prioriteringar blir aktuella.
 

Visserligen är internationella avtal viktiga, men de är inte den enda lösningen på klimatförändringar. Det som avgör om vi har starka och effektiva eller svaga och otillräckliga policyer är det som varje nation, region, kommun, företag och individ gör. Att bekämpa klimatförändringar är något som rör oss alla.

Det är dock inte en överdrift att säga att Durban utgjorde ett genombrott. Det är inte slutet på resan utan snarare början på en ny fas i internationell klimatpolicy. En ny fas med ett tydligt mandat att höja ambitionsnivån, både nu och i den framtida juridiska ordningen.

Precis som vi gjorde i Durban kommer EU att fortsätta kämpa för högre ambitioner här och utomlands. Vi ska fortsätta arbetet med att få alla våra partner ombord för de ambitiösa åtgärder som vår planet behöver.

Connie Hedegaard

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt