ÅSIKT

Unga är inte dumma i huvudet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Naturskyddsföreningens (SNF) generalsekreterare Svante Axelsson har rasat över en skolbok som delvis finansieras av Vattenfall via en annons. 

Att läroböcker helt eller delvis finansieras av näringsliv eller andra organisationer är bra. På communities och nyhetssajter får vi hela tiden kritiskt granska källor och innehåll. Att tro att elever inte skulle klara av att granska den information som finns i deras läroböcker är en föraktfull syn på dagens unga.

Unga är nämligen inte dumma i huvudet. Det tror jag inte att lärare heller är. Självklart måste lärare och skolledare bedöma vilken lärobok som är bäst för undervisningen. Lyckas man inte kommer elever och föräldrar byta skola.

Att skolor får möjlighet att uppdatera sina skolböcker eller få gästföreläsningar från företag eller SNF är positivt. Det ger elever fler infallsvinklar. Mycket farligare skulle det vara om det statliga läromedlet var det enda tillgängliga. Risken är hög att det skulle tas för absolut sanning och skapa elever som går i raka led utan att tänka själva.

Det märkliga är att det är just denna annons som upprör Axelsson. På www.lektion.se utbyts läromedel och lektionstips mellan 100 000 lärare, många från företag. Politiska ungdomsförbund, ideella föreningar och företag är ett naturligt inslag i skolan med föreläsningar och material av olika slag.

Om Axelsson skulle bestämma så undergrävs alltså stora delar av skolans uppbyggnad.

Det värsta med Axelssons utfall mot en annons i en lärobok är att SNF 2003 producerade ”Klimatresan” där Axelsson själv skriver inledningen. ”Naturskyddsföreningen har låtit producera detta läromedel med ekonomiskt stöd från Vägverket. Materialet är ett stöd för arbete med klimat-, energi-, transport- och livsstilsfrågor i olika sammanhang – i första hand på gymnasie – och 7–9-skolor”.

Tydligen är det okej att SNF lär ut en god livsstil till elever, medan Vattenfall inte får berätta om vattenkraft.

Jag är övertygad om att de som fick SNF:s lärobok inte förstördes för livet, utan fick nya idéer och står bättre rustade att kritiskt granska innehåll och källor.

Det gör även elever som får dagens läromedel, lite snabbare än om man väntat på offentligt finansierade böcker.

Magnus Andersson

förbundsordförande

Centerns ungdomsförbund