Åsne har förtalat hela Afghanistan

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

1 av 2 | Foto: Peter Kjellerås
MISSNÖJD BOKHANDLARE I går kom Shah Mohammad Rais till Sverige. Han är fortfarande mycket upprörd över hur Åsne Seierstad beskrivit hans familj i boken Bokhandlaren i Kabul .

Shah Mohammad Rais, huvudpersonen i Åsne Seierstads bok ”Bokhandlaren i Kabul”, kom i går till Sverige.

– Det rör sig om en låg och obscen bok, som fokuserar nästan uteslutande på smutsiga aspekter av livet, skriver han i dag på Aftonbladet Debatt.

De juridiska åtgärder som jag har vidtagit och kommer att vidta i Norge såväl som i andra länder och internationella fora mot Åsne Seierstad med anledning av det förtal mot mig, min familj och mitt land som förekommer i hennes bok ”Bokhandlaren i Kabul” berör frågor om heder och sanning vilkas betydelse sträcker sig långt bortom de lögner och förvrängningar som förekommit i detta specifika fall. Vad som står på spel är grundläggande frågor om anständighet och tillit i global skala, vid en tidpunkt när mänskligheten är engagerad i en omfattande kamp mot extremism, och den skuld som måste återbetalas till dem som drabbas hårdast i denna kamp.

Denna bok tillhandahåller ingalunda några djupare insikter om det afghanska samhället, Afghanistans tragiska moderna historia och landets viktiga roll i världspolitiken; det rör sig i stället om en låg och obscen bok, som fokuserar nästan uteslutande på smutsiga aspekter av livet, på bekostnad av de utmaningar som är för handen.

Hon har framställt våldsamma, extrema incidenter som ingrodda nationella karaktärsdrag

Det är inte första gången som Seierstad har dragit fördel av andras generositet. När hon först kom till Kabul efter terrorattackerna den 11 september och talibanernas fall saknade hon helt kunskaper om Afghanistan och om landets särskilda traditioner och historiska erfarenheter, och hon var helt utan kontakter och guider.

Jag erbjöd henne mitt hems gästfrihet och ställde till hennes förfogande ett helt livs samlade kunskaper om mitt land, liksom även min dyrbara tid, i ett läge då alla ansvarskännande människor var upptagna av det stora drama som utspelade sig runtomkring oss.

Hon har återgäldat denna vänlighet genom att koka ihop en värdelös samling påhittade incidenter, förvrängda sanningar och personliga detaljer som hade berättats för henne i förtroende, och vars spridning i många länder kommer att åsamka många oskyldiga människor skada.

Bland de mest notoriska av dessa är:

Att jag framställs som fundamentalist, när jag har varit emot fundamentalism i hela mitt liv och har drabbats personligen av den.

Att familjemedlemmar och vänner till mig tillskrivs perversa sexuella beteenden, påståenden som är helt och hållet osanna och som innefattar påhittade incidenter.

Att det påstås att jag förväg-rade mina barn utbildningsmöjligheter, såväl pojkar som flickor, när sanningen är att deras formella utbildning rycktes sönder av krig och förtryck. I själva verket är deras kunskaper, framför allt i språk, betydande, och jag har alltid varit en förespråkare för kvinnors rättigheter, först och främst rätten till utbildning.

Den felaktiga framställningen av det traditionella afghanska bruket att göra upp om bröllopsutgifter, inklusive utgifterna för bröllopsfirandet och för upprättandet av det nya hushållet, som ett köpande och säljande av människor.

Den felaktiga framställningen av människors roll i allmänhet, till exempel när sådana saker som hushållssysslor utförda av släktingar som har erbjudits en tillflyktsort på grund av krigets härjningar beskrivs som slaveri.

Utbasunerandet av ovidkommande personliga detaljer som var jag förvarar mina kontanter, en livsviktig hemlighet för alla afghaner i ett land där det saknas såväl ett bankväsende som personlig säkerhet.

Att hon inte hemlighåller identiteten på människorna i boken, som alla är lätt igenkännliga på grund av personliga attribut, platser etc, vilket hon hade lovat göra.

Många journalister har frågat mig om jag ångrade att jag bjöd in henne i mitt hem. Jag har alltid svarat ”nej”.

Alla dessa personliga angrepp är mindre viktiga än det brott hon har begått mot Afghanistans kultur och folk. Hon har framställt våldsamma, extrema incidenter som ingrodda nationella karaktärsdrag, när det i själva verket rör sig om biprodukter av ett långvarigt och för-ödande krig, som ingalunda representerar majoriteten av afghaner eller deras verkliga sinnelag. Man kan inte tänka sig en större otjänst åt en nation som har bidragit så mycket till och uppoffrat så mycket för världens gemensamma kamp mot kommunism och terrorism.

Böcker som Peter Hopkirks ”The Great Game”, Jason Eliots ”An Unexpected Light”, Christina Lambs ”The Sewing Circles of Herat” och Ahmed Rashids ”Taliban” är resultat av åratal eller till och med årtionden av omfattande erfarenhet av och reflektioner kring ämnet, och beskriver ett annorlunda land än det land som Seierstad inte ens känner till. Ahmed Rashids storsinta beslut att använda en stor del av intäkterna från sin bästsäljande bok till att stödja framväxten av en fri press i Afghanistan står också i skarp kontrast till hennes opportunistiska girighet.

Många journalister har frågat mig om jag ångrade att jag bjöd in henne i mitt hem. Jag har alltid svarat ”nej”, eftersom mitt agerande stod i överensstämmelse med en långvarig afghansk andlig tradition av gästfrihet, som sammanfattas i talesättet: ”Om dina fiender kommer till ditt hus, gör ditt bästa för att skydda dem och erbjuda dem gästfrihet – i synnerhet om gästen är en kvinna.”

Mitt liv har varit fyllt av oräkneliga positiva och meningsfulla möten med journalister, forskare och andra utlänningar, och jag kommer att fortsätta att erbjuda dem min gästfrihet och dela med mig av mina kunskaper om Afghanistan, eftersom jag är grundligt övertygad om att de flesta av dem har hederliga avsikter och att de är hängivna sanningen.

Och det är också för deras skull, som skriver bra utan att få mycket betalt, och för min familjs skull, som har skadats fruktansvärt, och för Afghanistans skull, som har blivit förtalat, som jag måste vidta juridiska åtgärder på alla fronter mot Åsne Seierstad. För att de många människor som hon har skadat i onödan inte ska behöva lida mer än nödvändigt i denna tid av allmänna uppoffringar för en bättre värld.

Högaktningsfullt,

Shah Mohammad Rais (Bokhandlare i Kabul Översättning: Tor Wennerberg)

Publicerad: