ÅSIKT

Pengar till psykvården behövs

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Regeringen satsar 700 miljoner kr på förstärkning av psykiatrin och omsorgen om psykiskt sjuka i år och nästa år. Det är pengar som väl behövs.

Pengarna skall gå till fler vårdplatser samt till boende och sysselsättning. Pengarna skall även användas för att driva utvecklingsprojekt inom den psykiatriska vården.

Moderaten Christer G Wennerholm är dock kritisk (i AB 24/1) till regeringens satsning. Kritisk må vara, men Wennerholm sprider dessutom felaktigheter omkring sig.

Det finns ett halvdussin fel i hans artikel, och de går alla ut på att ”inte blir förstärkningar”, inte ”fler vårdplatser”, inte ”pengar till landstingen” och så vidare, allt lika fel.

Regeringen ställer krav att pengarna ska användas till vård, boende och sysselsättning för psykiskt sjuka. Regeringen kräver också att kommuner och landsting ska samarbeta kring detta. Det innebär förstärkningar, vårdplatser och ökade resurser.

Allt är självklart inte bra inom den psykiatriska vården.

Den behöver både utvecklas och förstärkas, och av de 700 miljonerna ska 200 miljoner kronor användas till utvecklingsprojekt. Det behövs, även om moderaterna anser motsatsen.

Vi satsar nu stora resurser för att förstärka och utveckla psykiatrin, dessutom förstärks kommunernas och landstingens ekonomi genom ökade generella statsbidrag.

Vi kommer även i fortsättningen följa upp verksamheten i kommuner och landsting så att utvecklingen går åt rätt håll.

Jag är inte nöjd förrän den med psykisk smärta och sjukdom har samma rätt till god vård och behandling som den som har en kroppslig sjukdom. De extra resurser vi nu satsar är ett viktigt steg på den vägen.

Ylva Johansson (Vård- och äldreomsorgsminister)