De unga får betala när S höjer skatten

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

M: Så mycket får krogar och butiker betala för dubblad arbetsgivaravgift

Stefan Löfvens löften om höjda skatter drabbar framför allt unga inom hotell- och restaurangbranschen, skriver Anna Kinberg Batra.
Anna Kinberg Batra.

Jobben är valets viktigaste fråga och här går också de stora skiljelinjerna i svensk politik. Där Alliansen vill gå fram med ytterligare reformer för fler i arbete ser vi hur Socialdemokraterna prioriterar skattehöjningar på framförallt jobb och företagande för att bekosta omfattande bidragshöjningar.

Nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar hur Stefan Löfvens skattehöjningar på anställningar slår mot två av Sveriges största arbetsgivare för unga: handeln samt hotell- och restaurangbranschen. Kostnadsökningar motsvarande tusentals heltidstjänster följer i de socialdemokratiska skattehöjningarnas spår. Detta är inte en politik för fler i arbete och därför kommer vi moderater nu att ställa Socialdemokraterna, i hela landet, till svars om varför de vill rikta udden mot just de unga och de arbetsplatser där många ungdomar får sitt första jobb.

Sedan Alliansen fick väljarnas förtroende 2006 har 250 000 fler personer ett jobb att gå till. Det har gett dem en egen försörjning och arbetsgemenskap samtidigt som de med varje arbetad timme bidrar till att skapa de resurser som behövs för att vi ska kunna satsa på exempelvis mer kunskap i skolan.

Vi vänder oss emot dem som säger att jobben kommer per automatik - se bara på utvecklingen i Danmark där såväl sysselsättningen som arbetskraften har minskat även fast befolkningen har ökat.

Istället behöver vi jobba för jobben genom en aktiv reformpolitik som sänker trösklarna in till arbetsmarknaden. Att se till så att ännu fler unga får ett jobb att gå till är en av de viktigaste frågorna för Alliansen och vi har därför gått fram med reformer såsom YA-jobben samtidigt som anställningskostnaderna har sänkts.

Socialdemokraterna däremot verkar vilja möta varje utmaning med sämre förutsättningar för anställningar. När vi exempelvis behöver se till att fler unga får ett jobb svarar de med dubblade arbetsgivaravgifter för dem under 26 år. Det skulle göra det upp emot 40 000 kronor dyrare per år att anställa ungdomar i klädbutiker, mataffärer eller på restauranger.

Handeln samt hotell- och restaurangbranschen är som sagt några av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. I förhållande till befolkningen i stort är unga överrepresenterade i båda dessa branscher. Här får många unga in sin första fot på arbetsmarknaden. Det handlar om allt ifrån dem som arbetar några timmar på helgerna, för att tjäna lite extra pengar och börja bygga upp arbetslivserfarenhet, till dem som får sitt första heltidsjobb. Dessa ungdomar skulle drabbas hårt av att Stefan Löfven och Socialdemokraterna vill höja anställningskostnaderna för unga.

Riksdagens utredningstjänst har beräknat vilka kostnadsökningar de fördubblade arbetsgivaravgifterna skulle leda till för handeln samt hotell och restaurangbranschen runt om i landet. I Stockholms län beräknas exempelvis kostnaderna för handeln öka med drygt en miljard kronor, samtidigt som hotell- och restaurangnäringen skulle få ökade kostnader med nästan en halv miljard kronor. Sammanräknat motsvarar kostnadsökningarna bara i Stockholms län anställningskostnaderna för mer än 5 000 heltidsanställda ungdomar och liknande effekter ser vi över hela landet.

Att investera i drivkrafter för arbete och goda villkor för företag att växa i stället för att prioritera höjda bidrag och högre skatt är ett avgörande vägval. En politik för fler i arbete kan inte bygga på att det ska bli dyrare att an- ställa.

Stefan Löfven, varför är det de unga och deras jobb som ska betala priset för Socialdemokraternas bidragshöjningar?

Anna Kinberg Batra (M)

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Politik