Män - tillsammans kan vi stoppa våldtäkterna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Här är fyra enkla principer som kan minska det sexuella våldet

Det har varit sommar och i mediebevakningen har detta inneburit många nyheter om sexualbrott. De som vittnat om sin utsatthet är kvinnor. Därför är det lätt hänt att sexuellt våld tolkas som en kvinnofråga. Men det sexuella våldet är i själva verket en fråga som handlar om män.

98 procent av misstänkta för sexualbrott är män. Oavsett om det handlar om våldtäkt, tafsning eller blottning är det nästan alltid en man som ligger bakom. Den stora könsskillnaden i statistiken kan förklaras med hur vi organiserar vårt samhälle efter kön. Könsroller öppnar upp för att vissa sexuellt gränsöverskridande beteenden anses vara normala eller till och med manliga.

Det finns hos vissa individer ett motstånd mot att beskriva det sexuella våldet som en fråga för alla män. Dessa personer vill hellre se att insatser enbart riktas till män som dömts för sexualbrott. Men av de uppskattningsvis nästan 30 000 våldtäkter som sker i Sverige på ett år leder färre än 200 till en fällande dom.

Arbete med rehabilitering av dömda brottslingar är självklart viktigt, men det kan inte vara hela lösningen. Om vi vill minska det sexuella våldet i samhället bör det finnas ett preventivt arbete där alla män involveras, även män som själva inte är våldsamma.

Alla män kan vara med och minska det sexuella våldet. Det sexuella våldet kan utmanas genom att agera utifrån fyra enkla principer. Om ni anser dem vara rimliga - använd dem i vardagen och sprid dem!

Utmana könsrollerna. I vårt samhälle värderas kvinnor lägre än män. Det finns även tankar om att en man blir manligare av att ha sex. Pojkar lär sig att det ibland är okej att lösa konflikter med våld. Alla dessa idéer om män, killar, kvinnor och tjejer är med och skapar dagens situation. Vi måste utmana könsroller och könsstrukturer. På så sätt förlorar det sexuella våldet sin legitimitet.

Involvera omgivningen. Sexuellt våld involverar ofta fler människor än bara ett offer och en förövare. Ofta finns i omgivningen människor som skulle kunna rycka in för att stoppa kränkningar. Genom att träna den bästa vännen, främlingen på gatan och bartendern på krogen i att protestera mot sexuellt gränsöverskridande beteenden kan sexuellt våld förebyggas.

Stoppa små kränkningar. Genom skämt om kvinnor, poängsättning av kvinnors utseenden eller busvissling efter kvinnor skapas miljöer där sexuella kränkningar normaliseras. Denna normalisering gör det sedan lättare för enskilda personer att gå ytterligare ett steg och bruka sexuellt våld. Killar och män måste tränas i att se och protestera även mot dessa små kränkningar. Särskilt måste chefer och ledare ta sitt ansvar att sätta stopp för dessa inslag och därmed skapa schyssta miljöer.

Punktera våldtäktsmyter. Våldtäkter omges i dag av myter av olika slag. En kategori av myter handlar om de utsatta. Utsatta skuldbeläggs för hur de klär sig eller för hur mycket de druckit. Det händer även att de som vittnar om övergrepp utmålas som smutskastare. En annan kategori av myter handlar om förövarna. Andelen överfallsvåldtäkter överdrivs, vilket osynliggör att förövaren ofta känner offret. Myter om invandrarmän osynliggör att gärningspersonen oftast är av inhemsk härkomst.

Med folkbildning måste vi utmana våldtäktsmyter, så att våldtäkter blir lättare att känna igen för offer, förövare och omgivning.

Det är dags att vi killar och män går ihop och betraktar det sexuella våldet i samhället som en mansfråga. Inte för att alla män skulle vara gärningsmän, utan för att alla män kan vara med och lösa problemet.

Inti Chavez Perez

Publicerad: