Debatt

Lär av tragedin – ställ krav på bussbolagen

Debattören: I dag ställs det näst intill orimliga krav på chauffören

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Låt de tre högstadieelevers liv som togs och de cirka 40 personer som skadades i den svåra bussolyckan i Sveg få betydelse för framtiden, skriver Marie Nordén.

Foto: TT

DEBATT

DEBATT. Buss är det säkraste transportslaget vi har i vägtrafiken. Det är bra för både trafiksäkerheten och miljön att åka kollektivt. Trots detta har Sverige drabbats av 12 uppmärksammade bussolyckor bara under de senaste tio åren där olyckan i Härjedalen 2017 är den senaste. Med ombord fanns sju vuxna och 52 ungdomar. Fem personer skadades svårt och tre ungdomar omkom.

Just nu pågår en långdragen process för att utröna vad som vållade olyckan. NTF tycker att frågan om vad som hade kunnat rädda liv är mer intressant.

Sedan 2007 har 21 personer omkommit och över 200 skadats. Med stor sannolikhet hade de klarat sig betydligt bättre om de använt bältet.

Tidigare analyser av bussolyckor pekar på att bältet reducerar skadorna för två tredjedelar av passagerarna vid svåra vältningsolyckor. I stort sett alla svåra personskador i bussolyckor uppkommer vid vältningar och rullningar.

När en olycka inträffar finns goda intentioner men vad händer med intentionerna när det inte syns i de krav som ställs på bussföretagen nästa gång det är dags att handla upp busstrafiken i länet eller nästa gång det är dags att beställa en buss när skolklassen eller idrottsföreningen ska ut och resa?

Vad vi behöver nu är tydligare riktlinjer och fler goda exempel. Kollektivtrafikmyndigheter och andra som ansvarar för upphandlingen av busstrafik måste ställa högre krav. Bältesanvändningen i buss måste öka och alla måste kunna erbjudas en säker bussresa oavsett ålder.

I Sverige är det lag på att använda bälte i buss för alla som är tre år eller äldre om bussen är utrustad med bälte. Hur man ska hantera barn som är yngre än tre år anses enligt lagen inte intressant.

Med rätt krav från upphandlare och lite nytänkande bland bussföretagen borde det vara en konkurrensfördel att kunna erbjuda barnfamiljer en säker bussresa oavsett barnens ålder och det finns system på marknaden.

Trots att vi har haft lagen sedan 1999 vet vi egentligen inte hur stor andel som verkligen använder bälte i buss. Trafikverket frågar årligen i sin Trafiksäkerhetsenkät över 6000 personer i åldrarna 16–84 år om de använder bälte i buss och förra året var användningen 42 procent. Det kan jämföras med bältesanvändningen i bil som ligger på 98–99 procent och det bör poängteras att den faktiska användningen sannolikt är ännu lägre om vi fick möjlighet att mäta genom observationer.

Om fler använt bälte hade vi inte behövt redovisa 21 dödade och över 200 skadade i 12 bussolyckor sedan 2007. Vi måste få möjlighet att mäta och objektivt följa bältesanvändningen i buss på samma sätt som vi följer bältesanvändningen i personbil.

Utöver bättre kunskaper kring användningen vill vi även se ökade krav på en rad punkter för alla som handlar upp buss och som är ytterst ansvariga för resans säkerhetsstandard. Med ökade krav behöver man naturligtvis skjuta till resurser.

Som det är i dag ställs näst intill orimliga krav på chauffören. Bussarna behöver utrustas med tekniska system som underlättar för chauffören.

  • Kollektivtrafikmyndigheterna, upphandlarna, måste ställa tydligare krav beträffande garanterad sittplats med bälte för samtliga i bussen. Stående i buss bör inte tillåtas annat än i undantagsfall och då i stadstrafik.
  • Krav på chauffören och/eller ledsagare att vidta någon form av extra åtgärd för att säkerställa att samtliga i bussen använder bälte inför långresor.
  • Alla har rätt till en säker bussresa – även de små. Fler länstrafikbolag borde utrusta samtliga sina långfärdsbussar med säten anpassade för barn upp till 4–5 års ålder som behöver åka bakåtvänt.
  • Det räcker inte med att utrusta bussarna med bälte och sen hoppas att passagerarna använder bältet. Dels behövs medel för kampanjer för ökad bältesanvändning men det behövs även tekniska system som påminner resenären om att använda bältet.

Låt de tre högstadieelevers liv som togs och de cirka 40 personer som skadades i den svåra bussolyckan i Sveg få betydelse för framtiden. För buss är ju egentligen det säkraste sättet att resa på väg och att åka kollektivt är bra för både trafiksäkerheten och miljön.


Marie Nordén, generalsekreterare NTF


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Bussar

ÄMNEN I ARTIKELN

Bussar

NTF, Nordiska transportarbetarfederationen

Härjedalen

Sveg

Trafik