Livstidsstraffet måste vara kvar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Folkpartidebattörer kritiska till det egna partiets planer

Två polismän för bort Tommy Zethraeus på Ekerö 1994.
Foto: ÅKE ERICSON
Två polismän för bort Tommy Zethraeus på Ekerö 1994.

Folkpartiets partistyrelse föreslår att livstidsstraffet ska avvecklas. Det vore inte bra för Sverige och en helt felaktig signal om den starka rättstat vi liberaler vill ha. Landsmötet, partiets högsta beslutande organ, som träffas i Växjö nu i helgen måste stoppa förslaget.

Om förslaget blir svensk lag skulle det innebära att Lasermannen, John Ausonius, som sköt elva invandrare och dödade en, skulle bli fri igen redan 2012. Mattias Flink som en tidig morgon i Falun sköt 47 skott med sin AK5:a och dödade fem kvinnor och två män, skulle komma ut 2014.

Samma år skulle också Tommy Zethraeus bli fri som en fågel. Han sköt vilt omkring sig på Stureplan i Stockholm och dödade fyra personer i tjugoårsåldern och skadade ytterligare ett tjugotal personer.

Vill vi verkligen ha dessa personer bland oss igen i samhället?

Folkpartiets partistyrelse menar att livstidsstraffet är mer inhumant än andra straff eftersom strafftiden är okänd. De allra flesta livstidsstraff omvandlas till tidsbestämda straff efter en domstolsprövning. Att strafftiden inte är känd försvårar vården av brottslingen och därmed återanpassningen till samhället. Det är psykiskt svårt för den intagne att hantera att inte veta hur länge hon eller han kommer sitta i fängelse.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta att livstidsstraff är hårdare än andra fängelsestraff. Det finns en orsak till att de är det: De brott som ger livstid är de grövsta brotten som finns i vårt samhälle: mord, massmord, seriemord, folkmord, landsförräderi, och så vidare. För grova brott ska vi ha hårda straff.

Den obestämda strafftiden gör att säkerheten för alla andra människor ökar. När domstolen gör bedömningen om straffet ska omvandlas till ett tidsbestämt straff så tittar de på risken för återfall i brott. Om den risken anses vara för stor omvandlas inte straffet. En brottsling som bedöms som för farlig kommer inte ut i samhället igen. Men om strafftiden redan från början hade varit bestämd så skulle det ske. Därför anser vi att skyddet för de övriga medborgarna i samhället överväger den tuffare och svårare situation som brottslingen tvingas utstå. Samhället har inte råd att ge upp rätten att hålla en farlig brottsling inlåst på obestämd tid.

Vi får inte heller glömma själva rättviseaspekten. En del brott är så grova att man förverkat sin chans att vistas fritt i samhället. Grunden för vårt rättssamhälle är att allmänheten har förtroende för att rättvisan fungerar. Om inte lagen och rättsväsendet fungerar ökar risken att folk tar lagen i egna händer.

Människor reagerar ofta, med rätta, på väldigt korta strafftider för grova brott. Därför har strafftiderna för dessa brott ökat de senaste åren och skärps nu ytterligare av regeringen. Det är bra. Att ta bort livstidsstraffet är inget som har stöd hos svenska folket.

Tvärtom skulle det vara en tydlig signal om att vi nu inte börjar röra oss i motsatt riktning och göra straffen mildare och kortare, vilket också skulle vara helt sant. Det skulle skada förtroendet för rättsväsendet.

För brott som inte är så grova att de förtjänar livstidsstraff ska långa tidsbestämda straff kunna dömas ut. Folkpartiets partistyrelse vill höja det längsta tidsbestämda straffet till 30 år, under förutsättning att livstidsstraffet avvecklas. En höjning till 30 år är bra, men bara om livstidsstraffet finns kvar.

Vi anser att det längsta tidsbestämda straffet ska öka, för att komplettera livstidsstraffet, inte för att ersätta det.

Livstidsstraffet spelar en viktig roll i vårt rättsväsende. Det har starkt stöd av svenska folket och det skyddar oss från farliga brottslingar. Svenska folket vill inte släppa ut Lasermannen, Mattias Flink och Tommy Zethraeus. Folkpartiet borde lyssna och ta intryck av detta jobba för att behålla livstidsstraffet, inte avskaffa det.

Mathias Sundin
Niklas Frykman

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN