ÅSIKT

Satsa på vår egen planet först

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Grön ungdom: Rymdforskning i all ära, men det finns en del att lösa här på jorden

Ung Pirats ordförande Gustav Nipe talar sig varm för rymdsatsningar och föreslår att pengarna ska tas från EU:s jordbrukssubventioner. Vi gröna delar helt åsikten att EU:s enorma jordbrukssubventioner är både onödiga och till och med skadliga. Men istället för att ge oss ut på jakt i rymden efter nya planeter att bosätta oss på föredrar vi att börja med att ta hand om den planet vi redan har. Om vi skulle styra om EU:s jordbrukssubventioner till miljösatsningar skulle EU-länderna kunna göra underverk med kraftigt minskade utsläpp, bättre kollektivtrafik, säker förnybar energi, en skjuts för landsbygden och mängder av gröna jobb. Vi skulle kunna ta en tätposition inom ett av världens numera hetaste affärsområden: miljöteknik.

Argumentet att satsningar på rymdforskning och rymdprojekt är till nytta för hela samhället känns igen från vapenindustrins lobbyister – de brukar också påstå att vapenforskning gynnar samhället eftersom vissa upptäckter även kan användas i det civila. Visst stämmer det att både viss rymdforskning och vapenforskning kan komma till nytta i helt andra sammanhang, men vore det inte ganska märkligt om inget nyttigt alls för övriga samhället kommer fram med tanke på vilka enorma summor som satsas på dessa områden? Den intressanta frågan är hur långt vi hade kommit inom till exempel sjukvården eller miljötekniken om vi hade satsat alla miljarder på det direkt istället för omvägen via rymdsatsningar eller mer vapen.

Visst kan även jag kittlas av spännande upptäckter i rymden – nu senast roboten som skickar hem bilder från Mars – men jag kittlas även av sköna skogspromenader med en mångfald av arter, skidturer med säker snötillgång i de svenska fjällen eller dykning bland en myriad av olika fiskarter. Det första kan vänta. Det andra är hotat och kräver snabba åtgärder för att räddas. Eftersom vi genom miljöförstöring och resursslöseri håller på att hugga av grenen mänskligheten sitter på föreslår jag att vi, innan vi blickar ut i rymden, ställer oss frågan: finns det intelligent liv på jorden?

Björn Lindgren

Språrkör Grön Ungdom