Pensionärsförbund: En miljon äldre stängs ute från it-samhället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2013-02-13

Inför rit-avdrag för it-tjänster i hemmet

En miljon svenskar över 50 år har inte internetuppkoppling hemma, men allt mer av samhällets ­service läggs över på internet. Debattörerna vill ha en satsning som gör att de äldre inte stängs ute.

En miljon 50-åringar eller äldre har inte internetuppkoppling i sitt hem. Och 70 procent av landets 800 000 personer som är 75 år eller äldre använder inte internet. Skälen till detta är många, främst ointresse och uppfattningen att det är för krångligt. Men också rädsla och osäkerhet kring transaktioner av pengar via internet. Parallellt med ökad användning av den digitala tekniken ökar också utanförskapet när it-tåget går. Och det är främst de äldre som blir kvar på perrongen.

Allt mer av samhälls- och bankservice läggs över på internet, vilket erbjuder fantastiska möjligheter för dem som behärskar it-tekniken. Den underlättar vardagen, gör det möjligt att informera sig både om och med omvärlden samt vara en aktiv medborgare i diskussionsforum och sociala medier. Allt fler studier pekar även på att tillgången till internet och sociala medier kan förebygga ohälsa och bidra till ett aktivt ­åldrande. Hälften av alla personer mellan 65 och74 år och var femte över 75 år som använder internet hemma varje dag, har redan gjort denna upptäckt.

Men parallellt med ökad användning av den digitala tekniken ökar också utanförskapet. Det märks bland annat på reaktionerna hos våra medlemmar när myndig­heter, organisationer och företag bara hänvisar till sina webbsidor. Inte minst bankerna gör dess­utom ­stora vinster genom att digitalisera verksamheten utan att sam­tidigt ta ansvar för att alla ska kunna ­använda sig av dessa tjänster.

Skillnaden mellan dem som använder internet och dem som inte gör det ökar med åldern, bland annat därför att många äldre inte fick lära sig hantera datorer i yrkeslivet. Samtidigt som knappast någon tidigare generation upplevt så stora krav på att klara av så många tekniksprång som dagens äldre.

Om en del tycker att det är svårt att lära sig använda en dator så upplevs uppgiften att själv lösa problemen med en krånglande it-utrustning som nästan oöverstiglig. Och det ­gäller inte bara äldre. Enligt en Demoskop-undersökning anser nästan var femte svensk att de är i behov av it-tjänster. Nästan 80 procent av dessa menar att ett ”rit-avdrag” skulle öka intresset för att köpa tjänsterna. För att få hjälp med olika teknikproblem är det därför dags att komplettera rot- och rut-avdragen med ett rit-avdrag. Genom skatte­reduktion för it-tjänster i hemmen skulle kostnaderna för köparen halveras och den digitala delaktigheten bland äldre öka.

Men även om allt fler skaffar sig internet och antalet som inte använder internet minskar, så menar forskare också att det ­alltid kommer att finnas en grupp som exkluderas från den nya tekniken. Och det gäller inte bara äldre personer. Nyligen gjordes en undersökning som till exempel visar att hälften så många 15–22-åringar behärskar mobiltelefonens alla funktioner som för två år sedan. Trenden är alltså att teknikutvecklingen går så snabbt att inte ens de yngsta hänger med i utvecklingen. De kommersiella aktörerna tycks vara bättre på att utveckla nya tjänster än på att förklara för kunderna hur de fungerar.

Regeringen har som mål att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till internet 2020. Följande tre politiska beslut skulle ­stimulera fler äldre att använda sig av it-tekniken:

Inför rit-avdrag enligt ­modellen från rut- och rot.

Stimulera operatörerna att utveckla speciellt anpassade datorer och läsplattor för äldre samt en kundtjänst i världsklass.

Återinför riktade statsbidrag för datautbildning till pensionärsorganisationerna. Det skulle ­förbättra möjligheterna för fler äldre att bli delaktiga i samhället.

Sam Sandberg

Jöran Rubensson

Följ ämnen i artikeln