ÅSIKT

Även vuxna ska kunna få YA-jobb

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Alliansen: Ytterligare ett steg mot fem miljoner i jobb år 2020

Foto: Christer Nylander (FP), Elisabeth Svantesson (M), Annika Qarlsson (C) och Anderas Carlson (KD).

Vi i Alliansen vill att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. Det betyder att jobben ska bli 350 000 fler. Men framförallt så betyder det att jobben ska komma fler till del. Därför vill vi nu utvidga YA-jobben till vuxna som varit utan arbete en längre tid.

En större andel av dem som söker arbete i dag har kort utbildning, är utrikes födda eller har en funktionsnedsättning. Men det kan också vara äldre som har förlorat ett jobb. De möter en arbetsmarknad som har förändrats och där arbetsgivare ställer allt högre krav. Det här är en ny typ av utmaning och den kräver en regering som tar ansvar för att jobben ska komma alla människor till del.

Därför har Alliansen en bred reformagenda för att jobben ska komma fler till del:

Studiemotiverande kurser vid folkhögskola för personer som saknar fullständiga betyg.

Utveckla Samhalls verksamhet med tillfälliga anställningar.

Instegsjobb som kombineras med Komvux. 

Snabbare översättning av utländska meriter och fler platser på kompletterande utbildningar.

Matchningsanställningar som rustar och matchar långtidsarbetslösa till jobb.

Under våren har Alliansregeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter infört stöd för lön och handledning för arbetsgivare som anställer unga på yrkesintroduktionsavtal, så kallade YA-jobb. Nu finns det parter på arbetsmarknaden som börjat införa yrkesintroduktionsavtal för personer äldre än 25 år. Det är positivt för svensk arbetsmarknad och ett arbete som vi vill bygga vidare på.

Nu går vi vidare och presenterar ytterligare steg mot målet att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020.

Alliansen vill utvidga YA-jobben till att gälla även vuxna som varit utan arbete i 12 månader. Att kombinera handledning, lärande och arbete kan öka möjligheterna till jobb för personer som varit utan arbete en längre tid.

Alliansens jobbmål kan bara uppnås genom att jobben blir fler. Detta står i skarp kontrast till Socialdemokraternas arbetslöshetsmål, som kan nås utan ett enda nytt jobb. Tidigare socialdemokratiska regeringar drev ut människor från arbetsmarknaden till utanförskap för att nå sitt arbetslöshetsmål. Under perioden 2002-2006 förtidspensionerades över 300 000 personer. Nu ser vi hur Socialdemokraterna än en gång går till val på ett arbetslöshetsmål. Eftersom de saknar politik för hur jobben ska bli fler blir enda utvägen att återigen gömma människor i massiva platsprogram och förtidspensioneringar. Det är inte rätt väg att gå.

Den 14 september står vi inför ett val om jobben. Ska vi stå upp för att alla människor behövs eller ska en del ska lämnas utanför? Alliansen vill sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och tillvarata alla människors förmåga. Med dagens besked tar vi ytterligare ett steg för fem miljoner i arbete 2020. Jobben ska bli fler och komma fler till del. Så bygger vi Sverige starkt även i framtiden.

Elisabeth Svantesson (M),

arbetsmarknadsminister

Christer Nylander (FP),

arbetsmarknadsutskottet

Annika Qarlsson (C),

arbetsmarknadsutskottet

Andreas Carlson (KD),

arbetsmarknadsutskottet

ARTIKELN HANDLAR OM