ÅSIKT

Vi ger ett mer jämlikt och jämställt Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

S-ministrar: Alliansen vill skapa större skillnader – vi vill överbygga dem

Annika Strandhäll (S), Gabriel Wikström (S) och Åsa Regnér (S), samtliga statsråd vid Socialdepartementet.

Skillnaderna mellan samarbetsregeringen och de borgerliga partierna förslag är bland de största inom Socialdepartementets områden. Till skillnad från oppositionen prioriterar vi reformer för barn, familjer och äldre. Skiljelinjen i svensk politik står mellan investeringar i framtidsreformer för jämställdhet och jämlikhet och förlegad borgerlig politik som bidrar till ökade skillnader.

Sverige behöver en modern jämlikhetspolitik och jämställdhetspolitik. I flera år har vi sett växande skillnader mellan olika grupper i vårt samhälle. För att vända den negativa utvecklingen fokuserar regeringen på att utforma en politik för ett Sverige som håller ihop. Därför föreslår vi nu en rad reformer som gemensamt syftar till att öka jämlikheten och jämställdheten i samhället såväl som att stärka människors trygghet och frihet.

På hälsoområdet gör samarbetsregeringen en satsning på kvinnors hälsa. Tillgången på barnmorskor ska öka samtidigt som förlossningsvården blir mer kunskapsbaserad, tillgänglig och jämlik över hela landet, alla tider på året.

Dessutom kommer vi att genomföra en reform som gör receptbelagda läkemedel kostnadsfria för barn och ungdomar under 18 år. Syftet är att garantera att alla barn får tillgång till de läkemedel som krävs för en god hälsa, oavsett vad föräldrarna har för ekonomi.

Vi satsar också 100 miljoner per år på ökat stöd till kvinnojourer.

När det gäller trygghetssystemen ser regeringen att det är dags att bli av med utförsäkringarna. Utförsäkringarna har inte haft den effekt som förra regeringen förväntade sig för att minska sjukfrånvaron, och därför tar vi bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringarna.

Samarbetsregeringen steg också ett steg mot en mer jämställd arbetsmarknad och inför den för många efterlängtade tredje månaden i föräldraförsäkringen. Vi höjer också underhållsstödet för ensamstående med barn, vilket främst gynnar ensamstående kvinnor.

Även pensionärerna och deras anhöriga har rätt att känna trygghet i välfärden. Regeringen tar inledande steg för att avskaffa de borgerliga partiernas pensionärsskatt, samtidigt som vi satsar på äldrevård och höjt bostadstillägg för de pensionärer som har det sämst ställt. Vi satsar två miljarder på att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Det kommer att bidra till ökad trygghet och kvalitet för de äldre, samtidigt som det förbättrar arbetsmiljön för de många kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen. Totalt lägger vi omkring fyra miljarder kronor på de äldre.

Sammantaget investerar samarbetsregeringen över sju miljarder kronor i en politik för stärkt jämställdhet och minskade skillnader i samhället. För just jämställdheten är siffran en och en halv miljard.

Detta vill de borgerliga partierna sätta stopp för. I sin budget sparar de in halva reformutrymmet på barn, familjer och äldre. De borgerliga partierna tycks ha fastnat i gamla hjulspår med vårdnadsbidrag, en omodern föräldraförsäkring, utförsäkringar och pensionärsskatt. Mycket av detta i motsats till besked under valrörelsen. Vill Folkpartiet nu ha färre pappamånader, bibehållet vårdnadsbidrag och sänkt anslag till kvinnojourer? Vill Kristdemokraterna ha högre skatt för pensionärer?

De två budgetförslagen står mellan regeringens moderna och feministiska politik för 2015 och de borgerliga partiernas politik från 2006.

Annika Strandhäll,

socialförsäkringsminister (S)

Gabriel Wikström,

folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister (S)

Åsa Regnér,

barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

ARTIKELN HANDLAR OM