ÅSIKT

Osanningar om gruvdriften

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från LKAB: Naturskyddsföreningen verkar inte vilja finna kompromisser för allas bästa

Naturskyddsföreningen skriver i en debattartikel om gruvnäringens miljöhänsyn och tar LKAB:s nya gruva vid Mertainen som exempel. Tyvärr väljer föreningen att medvetet sprida osanningar om LKAB och projektet.

Naturskyddsföreningen påstår att LKAB är nonchalant mot höga naturvärden och att vi inte tagit någon notis om föreningens information i frågan.

Sanningen är att LKAB gjort mycket grundliga utredningar om hur påverkan på naturvärdena i området ska minimeras. Vi har också tagit hänsyn till föreningens synpunkter, trots att de avvisat upprepade försök till dialog från vår sida.

Naturskyddsföreningen påstår att LKAB ”erbjudit pengar” till föreningen, och antyder att det varit för att tysta föreningen. Eftersom Naturskyddsföreningen, åtminstone tidigare, varit en seriös aktör i naturvårdsfrågor och har stor kunskap om biologisk mångfald föreslog LKAB ett samarbetsprojekt för att ytterligare förbättra naturvården vid Mertainen. Men föreningen har inte ens velat föra en diskussion med LKAB.

Anledningen till att LKAB fått tillstånd av miljödomstolarnas alla instanser för gruvan vid Mertainen är att vi har tagit frågan om miljö- och naturvärden på mycket stort allvar och kunnat presentera långsiktigt hållbara lösningar.

Vi har utrett alla tänkbara alternativ för exempelvis placeringen av bergmassor. Den nu valda platsen minimerar transporterna och därmed även damning och dieselavgaser. Andra placeringar hade påverkat annan skyddsvärd skog och värdefulla renbetesmarker. Den kompensationsplan som LKAB tagit fram för naturvärdena vid Mertainen fick under domstolsförhandlingarna beröm av Naturvårdsverket.

Ja, en gruva innebär påverkan på området där den ligger, men eftersom samhället behöver såväl mineraler och metaller som arbetstillfällen anser våra folkvalda beslutsfattare att det är värt det. I det svenska samhällsbyggandet har en ledstjärna varit att finna kompromisser för det allmännas bästa.

Det är sorgligt att se att en så viktig aktör som Naturskyddsföreningen hellre sprider osanningar, försöker skapa konflikt och står för kompromisslöshet än verkar för att hitta de bästa lösningarna för naturen och miljön.

Linda Dahlström

miljöchef på LKAB