ÅSIKT

Fler unga ska få chans att göra rätt för sig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

S: Låt sommaren 2014 bli den sista med massarbetslöshet bland unga

Foto: Gabriel Wikström och Stefan Löfven.

I sommar har tiotusentals unga jobbat i kaféer och på badstränder, i restauranger och parker. Dessa sommarjobb har gett ovärderliga erfarenheter och en viktig första chans att visa vad man går för. En första rad i cv:t, nya vänner och en första erfarenhet av arbetsmarknaden.

Samtidigt som många har fått jobb har också många blivit utan. Inför den här sommaren anmäldes 50 077 sommarjobb. Det motsvarar 0,41 jobb per 10 unga i åldern 15 till 24 år. Det är en minskning från det redan låga 0,44 jobb per 10 unga i fjol.

Sveriges unga vill och kan jobba och göra rätt för sig, men får inte chansen. Det är inte bara ett hårt slag för den enskilde utan framförallt fel väg att gå när ungdomsarbetslösheten stiger.

Istället har regeringen lagt miljarder och åter miljarder på stora skattesänkningar. Samtidigt har ungdomsarbetslösheten förvärrats, skolresultaten sjunker snabbast i hela OECD och bostadsbristen slår nya rekord. Det gör att Sverige slits isär – och ojämlikheten ökar.

Trots detta tycks den borgerliga regeringens planer just nu vara: fler skattesänkningar. Eftersom överskott också vänts till underskott har regeringen ännu inte bestämt vilket år de ska genomföras.

Det finns en annan väg att gå. Vi vill samla Sverige för att:

Lyfta skolresultaten – genom investeringar i mindre klasser, tidigare insatser och starkare lärare. Gymnasieskolan ska stärkas, och bli obligatorisk. Det gör att betydligt fler unga kommer möta arbetsmarknaden med en fullgod utbildning.

Avsluta ungas långtidsarbetslöshet – genom att satsa på en 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa, som ger jobb, utbildning eller praktik. Samtidigt behöver kommuner samarbeta med näringslivet för att garantera sommarjobb. Det sker i Södertälje, Nynäshamn, Sundbyberg och planeras just nu i många andra socialdemokratiskt styrda kommuner runt om i landet. Det gör att ungas kraft antingen tas tillvara genom utbildning, eller arbete i samhället – och att den aldrig slösas bort i långtidsarbetslöshet.

Möta bostadskrisen – genom att låta SBAB vara en motor för bostadsbyggande, förenkla plan- och byggprocessen, och bygga bra och billiga hyresrätter för unga. Det gör att fler unga kan börja sina vuxna liv, och flytta till nytt jobb eller studier.

Tar vi ett gemensamt ansvar för ungas rätt till en bra skolgång, bostad och arbete så kan 2014 bli den sista sommaren med massarbetslöshet för unga. För att det ska ske behöver vi lämna idén om skattesänkningar och privatiseringar som de enda lösningarna på våra samhällsproblem.

Istället ska var och en av oss får verktyg att bygga ett fritt och självständigt liv. För en enskild ung människa innebär det något så enkelt som möjligheten att jobba och göra rätt för sig. För Sverige skulle det innebära att vi står betydligt starkare inför vår gemensamma framtid.

Stefan Löfven,

partiledare Socialdemokraterna

Gabriel Wikström,

förbundsordförande SSU

ARTIKELN HANDLAR OM