Malmö högskola ger plats åt New age

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: ”Maharish Vedic Science” är inte en vetenskap

Patrik Lindenfors.
Patrik Lindenfors.

I dag lades avhandlingen ”Unity Pervades All Activity as Water Every Wave” fram och godkändes vid en doktorsdisputation. Avhandlingen handlar om de principiella lärorna och filosofin hos Maharishi Mahesh Yogi. Om det låter bekant kan det vara för att det är samma guru George Harrison och resten av Beatles blev så betuttade i på 60-talet.

Avhandlingen är inte direkt ett kritiskt undersökande av Maharishis läror, för att sammanfatta det milt. Men det är inte huvudproblemet – skulle det vara ett kvalitetskriterium på avhandlingar skulle man vara tvungen att lägga ner alla Sveriges teologiska fakulteter. Huvudproblemet är opponenten.

Opponenten Sue Brown är Assistant Professor in Maharishi Vedic Science vid Maharishi University of Management. Hon doktorerade vid samma Maharishi-universitet 2008 med avhandlingen ”Unity and diversity in Maharishi Vedic Science, higher states of consciousness, and an evaluative study of undergraduate student development”.

Ämnet som opponenten är professor i, Maharishi Vedic Science, är dock ingen verklig vetenskaplig disciplin, utan kan bättre klassificeras som New Age. Det Malmö högskola gör är helt enkelt att låta en av Maharishis devota anhängare bedöma en avhandling om sin Guru. Detta är inte rimligt på något sätt. Malmö högskola behöver förklara sig.

Maharishi University of Management ger enligt sin hemsida Consciousness-Based education vilket kan låta betryggande men inte betyder riktigt det man tror. Här är ett citat ur beskrivningen: ”Det avancerade TM-Sidhi programmet, vilket inkluderar Yogic Flying, accelererar de fördelaktiga effekterna av Transcendental Meditation, särskilt när denna praktiseras i grupp, som vi gör på skolan.”

Man skriver också att ”Fakulteten på Maharishi University of Management använder speciella tekniker som reflekterar inlärningens fundamentala lagar. Dessa inkluderar Unified field charts som kartlägger hela det studerade ämnet och alla dess förgreningar. […] Dessa kartor visar att ämnet som studeras uppkommer från ett underliggande fält av rent medvetande, ren intelligens. Och de visar hur man kan uppleva detta fält direkt, djupt inom en, genom praktiserandet av Transcendental Meditation.”

Yogic Flying är kanske ett obekant begrepp för de flesta läsare. I princip går det ut på att man sittande i lotus-ställning hoppar runt på en mjuk matta. Så här beskrivs det på hemsidan: ”En av metoderna i TM-Sidhi programmet kallas Yogic Flying, en metod som leder till att kroppen lyfts i korta hopp från marken. Studenterna beskriver upplevelsen av den här tekniken som en upplevelse av lycka, energi, tillfredsställelse och inre frihet, något som också spiller över på det dagliga livet.”

En ”professor i fysik” vid Maharishi University of Management beskriver hur ”flygandet” visar att Newtons tyngdlag är föråldrad sedan flera hundra år, men också att det egentliga ändamålet med ”flygandet” är att skapa världsfred.

Ingenting av det här har med vetenskap att göra. Maharish Vedic Science kan mycket väl vara föremål för en akademisk undersökning, men är inget akademiskt ämne i sig självt. Så vad gör det på Malmö högskola?

Patrik Lindenfors

Docent i zoologisk ekologi vid Stockholms universitet

Styrelseledamot i Humanisterna

Publisert: