Nej, snus är inte bästa lösningen mot rökning

Replik från Göran Boëthius om bästa vägen att nå ett rökfritt liv

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vår strategi visar att vi fokuserar på rökningen – som den mest dödande tobaksformen. Den nya regeringen och riksdagen kommer snart att bli varse hur vi hanterar snus och andra tobaksprodukter, skriver Göran Boëthius.
Vår strategi visar att vi fokuserar på rökningen – som den mest dödande tobaksformen. Den nya regeringen och riksdagen kommer snart att bli varse hur vi hanterar snus och andra tobaksprodukter, skriver Göran Boëthius.

DEBATT

REPLIK. Snuskommissionen, snustillverkarnas språkrör, återkommer i Aftonbladet den 19 jan med sina vanliga argument att snus är lösningen på den hundraåriga rökningsepidemin som varje år dödar minst 12 000 svenskar och kostar samhället enorma summor.

Snustillverkarna har samma drivkraft som cigarettillverkarna alltid haft, nämligen ekonomiska vinster. Genom att locka in unga människor – se på marknadsföringens utformning – i ett livslångt nikotinberoende skapar man lika livslånga trogna kunder.

Tobaksfakta lyssnar hellre till Världshälsoorganisationen som i sin tobakskonvention radar upp de många åtgärder som tillsammans varaktigt kan minska rökningen och användning av andra tobaksprodukter – oavsett farlighetsgrad.

Sedan 2005 har Sverige och 180 andra länder ratificerat konventionen. Några av åtgärderna har införts men på grund av politisk splittring i regeringar och riksdagar återstår många beslut, däribland höjd ålder för inköp av tobaksvaror, kontinuerliga skattehöjningar, betydande inskränkningar av alla former av marknadsföring och ytterligare utvidgning av rökfria miljöer inkluderande tobaksfri skoltid.

Tobaksfakta har senaste åren skapat opinion för ett politiskt beslut om en strukturerad och långsiktig utfasning av cigarettrökning. Det internationellt myntade begreppet Tobacco Endgame har i vårt land kompletterats med Rökfritt Sverige 2025 – vilket innebär att just rökningen ska halveras till 2025.

Denna målsättning har förra regeringen, alla regioner/landsting, alltfler länsstyrelser och kommuner uttalat stöd för – därför att man har fått insikt om det oacceptabla i att tobaksindustrin år efter år tillåts våldföra sig på befolkningen. Tyvärr har inte denna insikt ännu räckt till för att åstadkomma viktiga politiska beslut till skydd inte minst för våra unga.

Vår strategi visar att vi fokuserar på rökningen – som den mest dödande tobaksformen. Den nya regeringen och riksdagen kommer snart att bli varse hur vi hanterar snus och andra tobaksprodukter i en reviderad långsiktig strategi som underlag för nya politiska beslut.

Vi kommer då också att presentera studier som visar att en majoritet av svenska befolkningen är för en ökad reglering av snus, till skillnad från den vilseledande information som snusindustrins representanter förmedlat vid sitt oblyga springande i kanslihus och riksdagskorridorer.


Göran Boëthius, Pensionerad lungläkare, styrelseledamot Tobaksfakta


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE