Vi kan hjälpa de med störst behov av stöd

Replik om kritiken mot Samhall

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det behövs lösningar för alla som är långtidsarbetslösa och för att hålla ihop samhället. Vi har svaren. Törs ni ställa frågorna? skriver Bo Blideman och Ulrica Persson.

REPLIK. Ett antal liberaler frågar sig i en debattartikel, ”Om inte Samhall vill ha med dessa personer att göra, vart ska dom då vända sig?”.

Den tidigare S-regeringen pumpade i ytterligare en miljard till Samhall för att skapa 1 000 jobb. M/KD-budgeten föreslår ytterligare ett par hundra miljoner.

Samtidigt som det finns en stark kritik mot Samhall att de inte vänder sig till dem som har störst behov av stöd.

Samma dag som debattartikeln publicerades (den 20 december) framkommer att Arbetsförmedlingen vill ”ge upp” en grupp om över 10 000 långtidsarbetslösa personer. Man klarar helt enkelt inte av uppdraget.

Vad är det för samhälle som vi lever i? Är det bara den starkes rätt som ska gälla? Vi arbetsintegrerande sociala företag har lösningar för de här personerna. Vi är företag som har som affärsidé att skapa sysselsättning och anställningsmöjligheter för långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättningar.

Vi återinvesterar eventuell vinst i företaget. ASF är också företag med starkt medarbetarinflytande, ofta till och med i form av ägande. Vi finns inom en mängd olika branscher med allt ifrån hemstädning till tillverkning av exportemballage. Nästan alla våra anställda har olika typer av funktionsnedsättningar.

Precis som alla andra som anställer personer med funktionshinder har vi möjligt att få anställningsstöd från Arbetsförmedlingen för den bedömda nedsättningen i arbetsförmågan.

Men det finns inget system som stödjer dessa företag som har som sitt huvuduppdrag att anställa dem som inte får plats någon annanstans. På grund av komplexiteten i uppdraget är det inte lätt att driva dessa företag.

Och om man som en del i sin affärsidé har att göra mer nytta genom att erbjuda arbetsträning/rehabilitering till Arbetsförmedlingen blir det inte lättare, eftersom Arbetsförmedlingen inte så ofta tipsar om plats hos våra företag.

Dessutom är perioderna ofta för korta. Detta sker trots att det är en grupp som man själva säger sig inte klara av, samtidigt som våra företag har tomma platser som ej nyttjas.

Vi tycker det är dags att Regeringen (oavsett konstellation) och Arbetsförmedlingen inser vilken betydelse de ca 350 arbetsintegrerande sociala företagen har. Och det är hög tid att hitta system för detta.

Den statliga Funka-utredningen 2012 under ledning av Cristina Husmark Pehrsson föreslog att det skulle vara likvärdiga villkor för Samhall och övriga aktörer, bland annat arbetsintegrerande sociala företag. När kommer det att bli verklighet?

I avvaktan denna förändring, har vi som förslag att det stöd som Arbetsförmedlingen kallar för Personligt biträde, ska kunna gälla för alla företag som har arbetsintegrering som huvudsyfte.

Det behövs lösningar för alla som är långtidsarbetslösa och för att hålla ihop samhället. Vi har svaren. Törs ni ställa frågorna?


Bo Blideman, ordförande för Skoopi, De arbetsintegrerande företagens intresseorganisation
Ulrica Persson, verksamhetsledare Dialogkraft AB


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Sluta gömma undan de nyanlända på Samhall

Publisert: