ÅSIKT

Sjöstedts härdsmälta – ett 'ja' till kärnkraft

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Vänsterpartiet hämtar sina argument från kärnkraftslobbyn, skriver debattören

Man kan undra varför Vänsterpartiet kan göra en sådan helomvändning om kärnkraften? Partiet fjärmar sig med jättekliv från miljörörelsen med argument som är hämtade från kärnkraftslobbyn, skriver debattören.

DEBATT. Partistyrelsen i Vänsterpartiet gör nu en helomvändning om kärnkraften. Den ska inte avvecklas förrän 2040.

Det påminner om vinnande Linje 2 i folkomröstningen om kärnkraft 1980 som lovade att avveckla kärnkraften till senast 2010.

Vi vet i dag vad sådana löften är värda.

Partistyrelsen hävdar nu att Sverige ska exportera kärnkraft från våra gamla farliga reaktorer till andra länder. De förväntas därigenom enligt partistyrelsen minska sina utsläpp av koldioxid med cirka tio miljoner ton per år.

En ren fantasisiffra, tagen från kärnkraftslobbyn.

En rimligare bedömning är snarare ett par miljoner ton på kort sikt, om tio år nästan ingenting. Detta kan jämföras med de globala utsläppen av koldioxid, nu ca 36 000 miljoner ton/år.

Partistyrelsens motivering för att fortsätta köra gamla farliga reaktorer är således att likna vid ett muspink i havet.

Riskerna med att fortsätta köra de gamla farliga reaktorerna blir däremot större för varje år. Ett haveri skulle kunna medföra en nationell katastrof.

Var finns Vänsterpartiets riskoptimering?

Var finns miljökonsekvensbeskrivningen?

Kärnkraften är i ett livscykelperspektiv inte alls koldioxidfri eller koldioxidsnål. Uranbrytning, anrikning, förvaring av det radioaktiva avfallet med mera förorsakar stora koldioxidutsläpp, klart mer än vad förnybar energi orsakar – det idag självklara alternativet till kärnkraft.

Dessutom, om förnybar energi ska kunna byggas ut i Sverige måste dagens överskottssituation (ifjol 22 TWh) motsvarande cirka 40 procent av kärnkraftsproduktionen, avvecklas.

Det lönar sig inte att bygga ut ens den i dag billigaste elproduktionen, vindkraft, så länge elpriset på grund av överutbudet ligger på fjolårets nivå, ca 20 öre/kWh.

Vindkraftens utbyggnad har därför nu kraftigt bromsats upp. Dessutom, många ägare av redan befintliga vindkraftverk hotas idag av konkurs och väljer därför att montera ner sina vindkraftverk och sälja dem utomlands.

Kärnkraften är uppenbarligen i praktiken ett hinder för utbyggnad i Sverige av förnybar el .

Man kan undra varför Vänsterpartiets partistyrelse kan göra en sådan helomvändning om kärnkraften?

Jo, energiutskottet har infiltrerats av kärnkraftshökar samtidigt som tidigare kompetens dragit sig tillbaka. Okunnigheten om vägen till en hållbar energiförsörjning är nu katastrofal.

Partiet fjärmar sig med jättekliv från miljörörelsen med argument som är hämtade från kärnkraftslobbyn.

Jag hoppas att partikongressen är mer påläst om Sveriges energiförsörjning och klimatproblemen än partistyrelsen.

Göran Bryntse

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM