ÅSIKT

Minska cancerrisken - lev som en politiker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Riskfaktorerna att drabbas av cancer måste spridas till fler - inte stanna hos makthavarna

50 procent av makthavarna inom cancervården har ändrat sina levnadsvanor utifrån kunskap om riskfaktorer. Det politikerna redan vet om hur vi minskar riskerna för cancer måste nu nå ut till alla, skriver Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

DEBATT. 30 procent av cancerfallen i Sverige kan förebyggas och förhindras. Av 60 000 cancerfall årligen, skulle alltså 18 000 fall kunna förhindras.

Hur? Till exempel genom att sluta röka, sola mindre, röra på sig och äta lagom mycket och äta bra mat.

Nätverket mot cancers enkät i Almedalen bland makthavare inom cancersjukvården, visar att 50 procent av dem som har kunskap om riskfaktorer för cancersjukdom också har gjort en livsstilsförändring för att minska risken för cancer.

Nu är det dags att kunskapen om påverkansbara riskfaktorer för att drabbas av cancer på allvar når ut till allmänheten!

De 132 som svarat på enkäten är personer som har möjlighet och makt att påverka svensk sjukvård: Det är politiker från vänster till höger, riksdags- landstings- och lokalpolitiker, representanter från SKL, Sveriges kommuner och landsting, RCC, Regionalt cancercentrum, patientorganisationer, läkare, sköterskor, patienter och anställda på läkemedelsföretag.

Undersökningen visar att endast 6 procent lever efter devisen att ”vi måste får leva här och nu och inte oroa oss hela tiden”.

Frågan som ställdes var: Det finns flera kända kartlagda riskfaktorer för att drabbas av cancer till exempel rökning och solning. 30 procent av cancer skulle kunna förhindras med ändrade levnadsvanor. Har du ändrat dina levnadsvanor för att minska risken för cancer?

Ja, jag har ändrat mina levnadsvanor: 50 procent.

Nej, jag har redan hälsosamma levnadsvanor: 32 procent.

Nej, vi måste få leva här och nu och kan inte oroa oss för allt hela tiden: 6 procent.

Nej, men jag skulle vilja ändra mina levnadsvanor: 6 procent.

Ingen åsikt: 4 procent.

Det finns också ett stort missnöje med nuvarande system för cancersjukvård.

Ojämlikheterna i överlevnadsmöjligheter, kötider, behandlingsmetoder, behandlingsresultat och tillgång till nya läkemedel är starkt kopplat till strukturen med 21 självständigt beslutande landsting.

Det är nödvändigt med en reformering av det svenska sjukvårdssystemet.

På frågan ”Minskar ojämlikheterna inom cancervården om dagens 21 landsting ersätts av sex regionala områden med ansvar för cancervården?” svarade nio av tio JA!

Endast sex procent tror alltså att ojämlikheterna inte minskar om landstingen avskaffas.

Sex procent tror att dagens system och organisationsstruktur ger en rättvis vård.

Låt oss nu börja med att se över en förlegad organisationsstruktur för att skapa en långsiktigt hållbar cancersjukvård i Sverige.

Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.